رسانه ها

Posted on at


رسانه ها


رسانه ها که شامل همه وسایل پخش اطلاعاتی است بخاطر آگاهی به مردم برنامه های مختلفی را پی ریزی میکند. ازجمله رسانه های مهم ونام دار رادیو, تلویزیون, انترنت ,فکس, ایمیل, موبایل وغیره میباشد.افغانستان که به قلب آسیامشهور است کشوری است که تاحال ناامنی ها ودشمن های پشت صحنه دارد که در پی بد نامی واز بین بردن اتفاق واتحاد مردم ایستادند وهمین رسانه است که به کم ترین وقت مهم ترین رویداد ها را به اطلاع مردم میرسانندتا از وضع امنیتی و اقتصادی کشور با خبر شوند.رسانه ها نه تنها خبرهای درباره وضع امنیتی را گزارش میدهد بلکی موضوعات اجتماعی ,فرهنگی ورزشی ,تفریحی را برای فراهم آوردن وقت خوش به مردم روی دست میگیرند.تا مردم درپهلو رویداد های سیاسی چند لحظه را در خوشی به سر ببرند.درگذشته که تکنالوژی پیشرفتی حاصل نکرده بود مردم از ساده ترین وابتدایی ترین رسانه صوتی استفاده میکردند که از این رسانه تنها صد ا  انتشار مینمود وتصویری برای دید وجود نداشت اما خوشبختانه با پیشرفت جامعه مدنی وبا دست آرودن تجربه وتخنیک قابل ملاحظه از هر لحاظ پیشرفت نمودند نه تنها ازلحاظ پخش اطلاعات بلکی در ساخت وساز کشف و..... واین بزگترین دست آورد چشم گیر بعد ازپایه گذاری یک دولت اساسی میباشد.وما از خداوند منان خواهانیم که همیشه این سرزمین رنج دیده را همیشه در زیر ساحه رحمت هدایت ومغفرت خود داشته باشه ومردم این سزرمین را به پیشرفت های زیاد مایل نمایدنویسنده:پروین یاری


 


 About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160