جاروب برقی

Posted on at


جاروب برقی


 


جاروب برقی از وسایلی است که امروزه از جمله وسایل استاندارد هر خانه میباشد و به هر خانه ای ضروری میباشد این جارو های برقی امروزه جای گزین جارو های دستی شده اند و کار با آنها آسان تر میباشد این محصول کا های خانه را آسان میکند و به آسانی میتوانید که خانه را جارو کنید اگر چه چارو خانه در اوایل همراه جارو دستی از جمله سخت ترین کار های خانه به شمار میرفت اما حالا دیگر جارو کردن با جارو برق جاروی خانه از جمله آسان ترین کار ها خانه به شمار میروداولین وسیله ای قادر به جاروب خانه بود جاروب بود که در سال ۱۸۶۹ ساخته شده بود پس از آن یک مهندس انگلسی در سال ۱۹۰۱ موفق شد که جاروب مدرن تری بسازد که نامش جاروب برقی بود که میتونست آسوده گی را به میان بیاورد و به صورت ساده تری جاروب خانه صورت بگیرد و آن جاروب توسط نفت کار میکرد و در بیرون از خانه جای به جای میشد و یک پیپ بزرگی داشت که دستگاه در بیرن از خانه گذاشته می شد و پیپ اش از پنجره داخل خانه میشد و خانم خانه به جاروب خانه میپرداختو بعد بلاخره در سال ۱۹۰۷ جمز موری اسپنگلر موفق شد تا یک جاروب برقی که توسط برق کار میکرد و الکترونیکی بود و همچنان این جاروب های برقی قابل حمل در داخل خانه هم بودند و تا حالا از این جاروب ها استفاده میشود و این آخرین و مدرن ترین جاروبی بود که ساخته شده بود و تا حال مورد استفاده قرار میگیردAbout the author

160