همیشه شکر گزار باشید!!

Posted on at


ما انسان ها در برابر نعمات زیادی که خداوند به ما اعطا فرموده هست برخی وظایفی را نیز برعهده داریم,شکر گزار  بودن از نعمات بی دریغ خداوند یکی از این وظایف است ,همیشه در هنگام خوشی ها و خوشبختی ها,ناراحتی ها و بدبختی ها شکر گزار نعمات بیکران خداوندی باشیم که مارا ارج نهاده است و اشرف مخلوقات قرار داده ,خداوندی که در برابر نعمات و آفریده ای زیادش انسان را بر تمام موجودات زنده برزتری داده و در وجود او عقل و اندیشه ای قرار داده تا خوب و بد را از هم تشخیص دهد.ما انسان ها گاهی از رویارویی با مشکلات خسته شده ایم و همیشه به درگاه خدواند احساس یاس ونا امیدی میکنیم ولی تا شکستی نباشد هیچ گاه پیروزی نخواهد بود,خداوندی که مارا آفریده و همیشه مواظب و مراقب ماست تا در ناهمواری ها و پیچ وخم های زنده گی به زمین نخوریم او هست که همیشه توجه اش به تمام کارهایمان و اعمالی که انجام میدهیم هست و برای هدایت بنده گانش به سوی روشنایی و راستی و دوری آنان از کجی ها و تاریکی ها راههای خوبی را نشان داده و درکتاب خود آیات متواتر زیادی را برای انسان فرموده اگر آن آیات را به دقت بخوانیم حتما به این نتیجه خواهیم رسید که خدواند بزرگ و مهربان خیر و خوبی مارا میخواهد و ما را از شر دور میداردزمانی رخ میدهد که ما به آنچه به خیرمان نیست اثرار داریم و این را درک نمیکنیم که خداوندعالم الغیب هست  و آنچه را که ما نمیدانیم و نمیتوانیم درک کنیم او آگاه هست و خبر دارد,پس با نرسیدن به بعضی از اهداف و آرزوها ها هیچ وقت نباید مایوس شد و همیشه باید شکر گزار معبودی بود که جهانی را به این زیبایی با دقت و ظرافت زیادی آفریده و ما انسان ها را نیز آفریده تا مارا اشرف مخلوقات خویش قرار دهد تا در این کره ی خاکی با هزاران رمز و رموز نهفته در آن حکم روایی کنیم و خویشتن را به سوی راه راست سوق دهیم و از وسوسه های شیطان دور نگه داریم


شکر گزاری بهترین نعمت هست ,پس تا میتوانی شکر پروردگارت را کن و به آنچه داری قناعت کن,در زمان نا امیدی ها و مشکلات باید به یاد اشخاصی باشیم که از ما بدبخت تر هستند و زنده گیشان مملو است از مشکلات ولی باز هم شکر گزار و قدردان مهربانی های کثیر خداوند هستند,
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160