ترحم بر حیوانات

Posted on at


ترحم داشتن یکی از بهترین و با ارزش ترین موضوع از دیده گاه دین مقدس اسلام است و یک عمل خوب و پسندیده است و ما انسان ها باید در مقابل حیوانات ترحم داشته باشیم و در برابر حیوانات بی صدا و بی زبان از خشم و عصبانیت کار نگیریم چون که آزار و اذیت حیوانات یک عمل زشت می باشد.و همین طور که خداوند ما را خلق کرده حیوانات هم از جمله مخلوقاتی اند خداوند آنها را خلق کرده و ترحم بر آنها وظیفه تمام انسان ها می باشد و حضرت محمد (ص) می فرماید که خداوند (ج) فرموده اند شفقت مهربانی و ترحم بر حیوانات اچر و ثواب زیادی دارد و سبب می شود که خداوند گناهان بنده گان خود را ببخشد پس رحم کردن به حیوانات یک امر ضروری از طرف خداوند پاک می باشد.حیوانات انواع و اقسام زیادی دارند که از آنها استفاده های مختلف صورت می گیرد عبارت از شیر، پلنگ، روباه، گرگ، فیل، شتر، اسپ، گاو، گوسفند، شتر، شغال، آهو، بز ،خر، سگ، پشک، خرس وغیره که از حیوانات مانند گاو، گوسفند، شتر، بز از گوشت شان و پوست و شیر ماست شان استفاده می شود و از حیواناتی مانند شیر، پلنگ، گرگ،خرس از پوست شان استفاده های مختلفی صورت می گیرد مثلا از پوست شان کفش وغیره چیز ها تهیه می کنند و از حیواناتی مانند خر،شتر و اسپ برای انتقال دادن استفاده می کنند.حضرت محمد (ص) در برابر حیوانات ترحم می نمودند و مسلمانان را هم به ترحم کردن امر کرده اند و ما باید کوشش کنیم که حیوانات که بار ها را انتقال می دهند خیلی بار شان را سنگین نکنیم چون توان راه رفتن را از دست می دهند و باعث هلاکت شان می گردد که این کار بسیار گناه دارد و ظلم در حق تمام شان گناه دارد About the author

160