راز سلامتی و شادابی

Posted on at


                                      


                                سلامتی و شادابی یگ فراینده ای است که عامل بوجود آمدن ان خود ما هستیم که چطور و چگونه ما سبب می شویم که در چه مقداری و اندازه ای کم و بیش در وجود ما هویدا گردد .سلامتی یگ نعمتی است که اکثریت انسان ها د رهنگام تولد این راز را همراه دارند .


و کمتر اتفاق می افتد که در هنگام تولد یک فرد معیوب و نا توان متولد شده زنده گی خود را شروع نمایند در ابتدا جوانی که شکل و هیکل ما به مرور زمان شکل و قیا فه را به خود می گیرد دراین هنگام است که ما متوجه راز سلامتی خویش شده و اهمیت مبرم در بقای این راز و شادابی خویش احساس می نمایم و تقریبا در سنین    17به بعد متوجه شادابی پوست و ظرافت های آن می شویم .


طوریکه که گفته اند تغذیه سالم و بدن سالم و شاداب در راز سلامتی و شادابی ما رول بسزای دارد در این مبحث ما نامی از تغذیه سالم بردیم تنها این نیست که با خوردن غذا های قیمتی و بدون کیفیت و فاقد ویتامین و فاقد مواد انرژی زا در طول بیست و چهار ساعت ما مصرف نمایم


                                          


بلکه بسیار غذا های کم بها در محیط و ما حول ما قرار دارد که از نکاه کیفیت و ویتا مین های مورد نیاز بدن و پروتین های ضروری و مفید در اطراف ما وجود دارد که به بسیار آسانی می توانیم این مواد انرژی زارتزاقی را در هر فصل از سال بدست آوریم .


به وطور مثال سبزیجات یگ غذای مقوی و کم بها به بسیار از نقاط و در هر فصل و موسوم در دسترس ما قرار دارد که این سبزیجات منبع خوب انواع ویتامین های که ما به ان ضرورت داریم می باشد سبزیجات در شادابی پوست و در سلامت بدن نقش بسیار موثر و ارزنده ای دارد


                                               


به دفعات دیده شده است کسانیکه بیشتر غذای آنها را سبزیجات تشکیل می دهد شادابتر و سالمتر از اشخاصی اند که آنها از مواد چربی دار چون گوشت های حیوانی چرب استفاده می نمایند .


و از طرف دیگر یگی از راز های دیگر راز سامتی و شادابی و طراوت پوست خوردن به موقع میوه جات است در این جا مقصد ما از خوردن به موقع این است که اگر ما در بالای غذا یعنی اینکه در مرتبه اول خوب و شکم سیر غذا خوردیم و بعد به طور عادت و نه از روی میل و رغبت و یا اینکه در حساب خوردن در ردیف صرف غذای ما قرار داشته و ما بدون کدام علت مجبور هستیم که بعد از غذا باید میوه ای که در دسترس ما قرار دارد انرا صرف نمایم چون دیگر وقت برای خوردن میوه نداریم 


                                                  


و یا جز پلان و برنامه ای غذای ما باشد به این طریق استفاده نمودن از میوه جات نه تنها مفید نبوده بلکه بیشتر ازمفید بودن مضر هم برای وجود ما تمام میشود .


چرا که هنوز غذای که ما تحول نموده یم در جایگاه خود باقیست و شروع به پارچه شدن نکرده که ما غذای و یا همان میوه که در داخل بدن به آب مبدل می گردد به بالای آن سرازیر می نمایم .


که این گونه مصرف نمودن میوه جات سبب بزرگ شدن شکم و بد قواره شدن اندام ما می گردد و هم غذا و هم میوه جات هر دو خاصیت و ویتامین های خود را از دست داده و همه ان به مواد ضایع تبدیل می گردد 


                              


البته باد یاد آور شد که خوردن میوه جات در وقت های که موثر واقع می شود این است اول یگ دانه سیب در صبح وقت و پیش از خوردن صبحانه بی نهایت در موثریت و شادابی پوست نقش دا شته است و دوم اینکه خوردن میوه با شکم خالی یعنی در هنگام عصر و در وقت ساعت های میان صبح الی صرف غذای چاشت بسیار lمفید می باشد .


در میانه ها چون ما احساس گرسنه گی می نمایم و خوردن میو جات باعث از بین بردن اشتهای ما به غذای زیاد تر از حد معمول آن می شود و این خود در ذات خود باعث این می شود که ما را از خوردن غذای زیاد جلو گیری نموده و نمی گزارد که چربی های مضر در بدن ما ذخیره شود . سبب بد ترکیب شدن هیکل مان گردد .


البته نکته ای بسیار مهم را نباید فراموش نمود که در بقای سلامتی و شادابی ما نقش بارز ی دارد که ورزش و سپورت است . طوریکه خود می دانید که ورز ش نمودن چربی های ذخیره شده و اضافی بددن را از بین برده و نمی گذارد که بدن ما دوچار مریضی ها چون شکر و چربی خون  که عامل اصلی بوجود امدن این امراض نام برده ورزش نه نمودن و خوردن غذا های چربی دار و یا هم خوردن شیرنی های زیاد می باشد 


                                                                         


به طور واضح این مسله به استنباط رسیده است که اشخاصیکه در طول بیست و چهار ساعت کمتر غذا می خوردن و ورزش می نمایند نسبت به افرادی که غذای زیاد خورده و اکثرا وقت خود را صرف استراحت می نماین و کمتر اعمال فزیکی در طول روز از خود برزو می دهند عمر شان طولانی تر بوده و از سلامتی بیشتری برخوردار می باشند .


چون در اثر خوردن و خوابیدن غذا که ما در طول روز و شب صرف می نمایم در حالت سکون در داخل معده ای ما جا در جا مانده و برای ما حالت کسالت و سنگنی رخ می دهد و فکر می نمایم هیچ نیرو و قوه ای برای انجام هیچ کاری نداریم چون در اثر کسالت تمام وجود و عضلات و ماهیچه های بدن ما در حالت خواب و بی حسی قرار گرفته و این حس را به ما می دههد گه ما یا مریض هستیم و یا غمگین در این جا در حالت تردد و دو دلی می خواهم دوبتره از نوعی غذای و یا میوه ای که در دسترس ما قرار دارد تمویل نمایم اما می دانیم که ما میلی به خوردن نداریم که این عمل گسالت باعث خرفتی جلد و پوست وو سبب مکدر شدن رنگ پوست می شود و پوست طراوت و شادابی خود را از دست می دهد


                                                  


و یگ نکته دیگر اینکه گرفتن رژیم های غذایی بی مورد و بدون مشوره داکتر سبب امراض و شده و این رژیم ها سبب بز بین رفتن زیبایی و شادابی و طراوت پوست و جلد گردیده و پپوست ما سلامتی خود را از دست می دهد .


پس باید بکوشیم که همانطوریکه یگ جامعه نیاز به افراد سالم دارد و بدن ما هم نیاز به غذای سالم دارد تا شاداب و با طراوت و سالم باقی بماند وAbout the author

tamana-hamidy

Tamana Hamidi was born in Herat,Afghanistan. she is student in Hatifi high school.

Subscribe 0
160