زنده گی کودکان در افعانستان

Posted on at


کودکان میوه های بهشتی اند و باید همراه شان رفتار و رویه خوب  شود ولی در افغانستان کودکان باید رنج و مشقت های زیادی بخاطر زنده گی خود بکشند تا بتوانند احتیاجات خود را بر طرف کنند چون در افغانستان خانواده های غریب زیاد بود و آنها فرزند زیاد دارد و نمی توانند به تمام فرزندان خود برسند و احتیاجات شان را برآورده کنند.از همین سبب اطفال بیچاره خود را از خوردی به کار های مختلف گذاشته تا آن طفل بیچاره احتیاجات خود و خانواده ای خود را بر طرف کند و آن را از درس و تعلیم باز می دارند و آن طفل بیچاره که آرزو های زیادی دارد ولی نمی تواند به آرزو های خود برسد چون وی در زنده گی خود به مشکلات زیادی مواجه است و می داند که نمی تواند به آرزو های خود برسد.و از همان کودکی مجبور می شود که کار کند و وی به کار های چون گدایی،رنگ کردن کفش،و یا جمع کردن ذوباله ها پرداخته تا بتوانند ضروریات خود را برطرف کنند که این کار هم به صحت شان ضرر دارد و هم برای آینده شان چون باعث می شود که آنها هم مثل زنده گی پدر و مادر خود داشته باشند و بسیار به مشکلات زنده گی کنند.و کشور ما افغانستان هم که از لحاظ اقتصادی به مشکلات زیادی مواجه است خصوصا حالا که موضوع انتخاب به میان است موضوع انتخاب به میان است و تمام مردم را پریشان کرده است و این انتخابات مدت شش ماه طول کشیده و تمام مردم را از کار و فعالیت باز داشته و حتی خزانه ای دولت هم تمام شده و دولت افغانستان از کشور های دیگر در خواست کمک کرده اگر این وضع ادامه پیدا کند باعث از بین رفتن مردم خواهند شد و اطفال هم از درس و تعلیم باز خواهند ماند و با بسیار ترس و حراس از زنده گی خود بیزار خواهند شد. About the author

160