50 نشست هفتگی کاخ سفید

Posted on at


در قدم نخست سخنگوی کاخ سفید به پرسش های در مورد سربازان کهنه کار پاسخ داد و اینکه دولت میخواهد به آنها خدمات لازم را فراهم کند و گام های را نیز در این راستا برداشته است. سپس تغیرات اقلیمی و تاثیر شان بر ایالات متحده آمریکا و محیط مورد بحث قرار گرفت. سپس موضوع اکراین و بحران جاری آن به میان آمد و اینکه روسیه به آن کشور تجاوز کرده است .تا هنوز ایالات متحده آمریکا نمیتواند که تایید کند که موشکیکه به چرخبالی در آن کشور شلیک شد و سبب مرگ چهار ده نفر شد کجایی بوده است. جامعه جهانی انتخابات اکراین را تحت بررسی داشت و از آن پشتیبانی کرد. تحریم ها برای متوقف کردن موضوع دشمنانه روسیه در قبال اکراین ضروری است.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160