صحتمندی و سلامتی وتاثیر آن در پیشرفت دانش آموزان

Posted on at


صحتمندی و سلامتی و ورزش


صحتمندی و سلامتی از بزرگترین و گرانبها ترین نعمت های خداوند است که بر بنده گان خویش  ارزانی فرموده است و بر جسم و حان ایشان طراوت و تازه گی و قدرت و تحرک بخشیده است .


اگر این صحتمندی از به مرور زمان از بین رفت ؟


و یا اگر شخصی از این نعمت محروم و بی نصیب ماند ؟


و یا مهم تر از همه چگونه می توان این بخشوده گی خداوند لایزال را حفظ نمود ؟ آیا این توان در در وجود ما هست ؟جواب تمامی این پرسش ها و اگر ها در ورزش و تمرینات بدنی نهفته است .با پیاده روی و قدم زدن مسافتی اندک ، با ریسمان بازی ، با چند مرتبه از پله های منزل پایین و بالا رفتن و یا با نرمشی اندک و چه بسا برتر در رشته ئ مخصوص ورزشی شامل شدن و حرفه ای ورزش کردن ؛ می توان جسم خود را سالم و جوان و نیرومند نگه داشت و با همین تحرک می توان در مقابل امراض از خود محافظت نمود و سالم ماند و بر صحتمندی این امانت خداوند تلنگری وارد نکرد و حفاظتش نمود.بدین منظور این هفته خواستم تا از ورزش و تنومندی و صحتمندی سخن آغاز نمایم ؛ چرا که در مکتب حوض کرباس این روزها توجه ایشان به سمت این نکته ئ مهم نیز معطوف گردیده بود .


اینان نیز حال دریافتند که ورزش در کنار سایر دروس مهم است و اهمیت بسیار دارد . نه تنها شروع به ورزش کردن نمودند ، بلکه از کادر مسلکی مکتبی دیگر برای حرفه ای شدن و یادگیری بهتر کمک خواستند .
اعضای تیم والیبال به همراه استاد تمرینات ایشان از مکتب ملکه جلالی برای آموزش دادن ،والیبال دوستان این مهد علم به این مکتب آمدند و در کنار آموزش و تمرین با ایشان ،مسابقه ئ دوستانه ای را نیز برگزار نمودند


.
البته بلاگر بانوان جوان جزء این والیبالیستان بودند و در کنار مقاله نویسی و فعالیت در رسانه های اجتماعی به ورزش نیز می پردازند .


در ادامه ئ سلسله برنامه های آموزشی مان در مکتب حوض کرباس روی فن مقاله نویسی و ساختار مقاله ئ خوب بحث بسیار شد و بلاگران به شکل فردی و گروپی مقاله نوشتند و مقالات خویش را به خوانش گرفتند و همگی با هم به اصلاح آن پرداختند و اموزش بیت لندرز را آغاز نمودند و گروپ بلاگران برتر نیز به فعالیت مثمر در این رسانه می پردازند و توانمندی خویش ار آشکارا می نمایند .About the author

Hozakarbas-Herat

The Houz-e-Karbas High School was founded in 1962 in Afghanistan. The all-girls school has approximately 4000 students, 92 teachers, 5 senior teachers, one education manager, and one administrator. Many classes are taught in tents. Film Annex built the first Internet classroom at the Houz-e-Karbas High School in May, 2012.

Subscribe 0
160