طبیعت لطافت بخش روان آدمی

Posted on at


طبیعت لطافت بخش روان آدمی

طبیعت ذره یی از نعمت های خداوند بی همتا و هدیه ئ بزرگی برای مخلوقات اوست. اگر انسان ها امروز بر صنعت های بزرگ الهی توجه کنند و اندیشمندان بزرگ برای دیگران صنعت های مختلف خداوندی را معرفی نمایند ؛ تا که انسان ها به طبیعت الهی توجه بیشتری نمایند .ارزش طبیعت و زیبایی آن زیادتر میگردد

وقتیکه انسان های اندیشمند و هدفمند اندکی تعمق کنند : به این نتیجه خواهند رسید که این طبیعت زیبا بانی و آفریدگاری دارد , که ما از درک آن عاجزیم ولی ما می توانیم از طریق این همه زیبایی های  مختلف به وجود صنایع ورموز آنها پی ببریم

وقتیکه انسان این جهان پهناور و بزرگ را مورد مطالعه قرار دهد میبیند که قله های بزرگ سر به فلک کشیده ؛ نماد از قدرت های خدای بزرگ است : که هر کدام شان حکایت از نجابت و زیبایی آن دارد و لحظه که چشم انسان به میلیون ها پرنده می افتد که به اشکال مختلف و رنگ های متنوع در نقاط متفاوت زمین هنرنمایی نغمه سرایی میکنند ؛ در حقیقت جلوه گری نمای از لطف و محبت پروردگار است .لحظه ای که انسان متوجه دریاها و بحرهای بزرگ که آغاز وانجام آنرا جز خداوند کسی دیگری نمی داند ؛ درختان سرسبز و چمن زار های پهناور که در گوشه گوشه ئ این کره ئ خاکی مشاهده می گردد ,که دقیقا برای هر بیننده سرسام آوروحیرت آوراست که کنترول از پیدایش آنها و اراده امور این را عقل درک کرده نمی تواندو بس. 

 

عظمت آسمانها و افلاک و حرکت منظم زمین , تغییر و گردش شب و روز , سرد وگرم شدن هوا و موسم , وزش باد های موسمی  ,طوفان های ناموزون که از فضای همین طبیعت سرچشمه گرفته است  .آفتاب و مهتاب قشنگ و سیارات دیگر اجرام سماوی که هر کدام نمونه  ای از قدرت های بی مثال خداوند است

.

طبیعت لطافت بخش روان آدمی است .انسا ن با تماشای طبیعت می تواند از خسته گی ها و دلتنگی ها رها گردد .طبیعت در زنده گی ما یک کتاب عبرت آموزی است و وقتی انسان از طبیعت لذت می برد که زیبای آنرا بداند کوهای بلند دریاها خروشان،  نوای آبشارها، زیبایی گل ها، آسمان نیل مانند، چشمک زدن ستاره گان در شب تار و هزاران زیبایی دیگر را با چشمان خود میبینیم که همه آنها سرشار از آیات و نشانه های قدرت های الهی می باشد .


هوای پاک و دلنشین کوها رنج انسان را کم می سازد و دیدن به گل ها،سبزه ها و جنگلات بسیار زیبا بینایی انسان را تقویت می بخشد چقدر زیباست وقتی دیدن منظره خزان همراه با برگ های سرخ و زرد ومنظره یک دریا همراه با ساحلی خلوت آرامی را مشاهده می کنیم , پس وقتی که اینقدر از طبیعت لذت میبریم باید به حفاظت آن هم  کوشا باشیم تا که کدام صدمه یی به طبیعت نرسد و این همه نعمت را نابود نسازیم و در پاسداری اش کوشا باشیمAbout the author

MalakeJalaliSchool

Malake Jalali is located on Godam Street in front of the big Masque of Herat, Afghanistan. It has 3270 Students, 101 teachers and 2 buildings.

Subscribe 0
160