پرنده

Posted on at


من هم همانند همین پرنده زیبای که داخل قفس در خانه ما است خود را احساس میکنم .

برادرم این پرنده را وقتی به خانه آورد خیلی کوچک بود ولی زیبا بود و همه اعضای فامیل عاشق این پرنده هستیم.

خیلی به پرنده رسیدگی میکنیم دوستش داریم آب و دانه خوب و به وقت برایش میدهیم ،

خیلی زود زود داخل قفس اش را پاک میکنیم .

ولی غافل از این هستیم که این پرنده را ما زندانی کرده یم .

پرنده را داخل قفس نگهداری میکنیم ولی پرنده نیاز به آزادی دارد .

چون ما دوستش داریم این کار را میکنیم که او همیشه پیش ما باشد .

ولی به نظر من این دوست داشتن نیست این خود خواهی است .

اگر ما واقعا پرنده را دوست داشته باشیم او را آزاد رها میکنیم .

چون پرنده از نامش پیدا است که برای پرواز ساخته شده است .

حالا مقایسه اش با من..................

منم اسیر همین دوست داشتن شده ام ، دوست داشتنی که مرا مانند پرنده حبس خانه و چادر بوقره کرده است .

این چه دوست داشتنی است که آزادی مرا از من میگیرد ؟

آیا به نظر شما این دوست داشتن است یا خودخواهی؟

به نظر من که این جور دوست داشتن ها خود خواهی است ،چون دوست داشتن به معنای محبت مهر عشق ، ایثار و از خود گذشتگی است .

نه به معنای گرفتن خوشی های معشوق

.About the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160