خسته شدم

Posted on at


دلم گرفته 

امروز وقتی از خواب بلند شدم خیلی سرحال نبودم یک جوری احساس بد داشتم 

دوستم آمد به خانه ما و برایم یک داستان آورد گفت اگر خوشت آمد میتونی در صحفه بلاگ آنرا پخش کنی ،ولی من حتا حوصله تشکری ازش را نداشتم 

او رفت و منم لپتاپ را بر داشتم و صحفه فسبوک را باز کردم ولی امروز همانند دیگر روزها نبودم امروز خیلی گرفته بودم حتا حوصله جواب دادن مسج دوستان را نداشتم .

امروز  احساس انتقام داشتم 

تا اینکه شام در کل حالم بد شد 

حالا همانند دیگر شب ها آمدم و در گوشه اطاق نشستم .

و به این فکر میکنم که چرا من ناتوان شدم؟

من همیشه سنگ صبور بودم .وقتی دیگران با اندک گپی حال شان بد میشد من میگفتم چرا حال من بد نمیشه ؟/

اما این روز ها خیلی احساس شدم و با اندک گپی زود ضعف میکنم .

امشب نا امید هستم 

شبی که من دیگر از زندگی خسته شدم من میدونم عمرم زیاد است و شاید این یک امتحان خداوندی باشد ولی میخواهم همینجا متوقف شوم 

و میخواهم امشب خداوند مرا به پیش خود بخواهد 

خدایا :

اجازه من میخواهم بیام پیش تو

 About the author

asra-omid

Asra Omid is an Afghan girl, she was born in April 28 , 1994 in Herat,Afghanistan .she finished school two years ago in 2011 from Mahjoba Heravi high school . she is a member of the National unity tribes assembly of Afghanistan ,and she is a blog writer at film…

Subscribe 0
160