ورزش راهی به سوی تندرستی

Posted on at


اکثر مردم از بیماری های متفاوتی گله وشکایت دارند,آنان همواره از استخوان دردی,بیماری قلبی,و هم چنین چاقی که سبب افزایش وزن زیادی میشود اندوهگین و افسرده هستند,این روزها به دلیل پیشرفت علم و تکناۀوژی زنده گی به گونه ای پیش میرود که اکثر کارهای انسان به واسطه ی ماشین آلات صورت میگیرد,از شستن لباس ها گرفته تا کارهای دشوار و سخت دیگر که این سهولت ها موجب شده تا انسان از انجام کارهای روزانه خویش راحت باشد و شاید از طرفی فایده ای باشد برای انسان ها از اینکه میتوانند از وقت خود به نحو احسن استفاده نمایند و زمان خود را صرف کارهای بیهوده نکنند و از طرفی دیگر خود ضرری میباشد برای آدمی,انجام ندادن بسیاری از کارها و فعالیت نکردن انسان در طول روز خود ضرری واضح و هویدا برای سلامتی انسان است که تندرستی و صحتش را تهدید میکند.اگر به دلیل یک بیماری ساده امروزه به داکتران مراجعه نماییم قبل از اینکه شروع به نوشتن نسخه ای نمایند اولین سئوالش بعد از شنیدن بیماری همین خواهد بود که آیا در برنامه ی روزانه ی خود  تایمی را صرف ورزش خواهیم کرد یا نه؟ولی گاهی تنبلی موجب میشود که از ورزش کردن در طول صرف نظر نماییم در حالی که خود میدانیم ورزش همچون قهرمانی است که بدن را در مقابل بیماری های مختلف نجات میدهد و این بیماری ها گاهی آنقدر وخیم و کشنده اند که به مرگ انسان میانجامدبیماری های دیابتی,بیماری های قلبی,بیماری های ارتوپیدی را باید با ورزش تسکین نمود و از طرفی این را میتوان بیان نمود که ورزش تنها برای دوری از بیماری ها برای انسان تذکر داده نشده,گاهی مشکلات در زنده گی آنقدر زیاد است که انسان ها از رویارویی با این مشکلات پی در پی و دشوار به وجد آمده است پس ورزش را میتوان به عنوان یکی از راه حل های موثری یاد نمود که همواره روحیه انسان را شاد ساخته هرچند این مشکلات همواره در زنده گی به وقوع بپیوندد.کسانی که همواره ورزش میکنند قوی تر,شادتر,و سالم تر نسبت به اشخاصی اند که ورزش نمیکنند,ورزش در صبح گاه که انسان از خواب پا میخیزد بسیار خوب و دلنشین است,زیرا این ورزش است که نشاط را به وجود آدمی هدیه میدهد,پس باید همواره زمانی را در طول روز به ورزش کردن اختصاص داد زیرا با ورزش میتوان با مشکلات روحی,مشکلات جسمانی و دیگر مشکلات بهتر مقابله کرد.پس بیایید برای حفظ سلامتی خویش ورزش را هم همانند دیگر کارهای روزانه در زنده گی خویش جای دهیم,این ورزش است که راهی به سوی تندرستی و سلامتی است ,و همیشه این را در همه جا در کتاب ها,در گفت و شنودهای روزانه,در رسانه ها میشنویم که "عقل سلیم در بدن سالم است",پس با ورزش میتوان به عمق این جمله دست یابیم.About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160