بررسی اوضاع افغانستان در مورد پیشرفت و عقب مانی اقتصادی

Posted on at


اقتصاد در افغانستان کشوری که طی چند سال اخیر در اثر جنگهای زیاد نه تنها در عرصه اقتصادی بلکه در تمام عرصه ها دچار رکود سنگین شده است و باعث شد که به افغانستان لقب کشور عقب مانده داده شود اما با روی کار آمدن دولت انتقالی در این کشور اقتصاد آن وارد یک دوره دیگر شد که از جمله این پیشرفت ها می توان ساخت و ساز جاده های شهر کابل ، ساخت و ساز شاهراه کابل هرات ، شاهراه کابل تورخم ، کابل بدخشان و کابل مزار را نام برد همپنان کار بازسازی راه های مواصلاتی هرات ، مزار ، قندهار  بدخشان و غزنی نام بردهمچنان در بخش تعلیم و تربیه می توانیم از تعمیر و بازسازی مکاتب ، مدارس ، پوهنتون ها نام برد و در بخش اجتماعی از ایجاد رسانه های جمعی که شامل رادیو و تلویزیون می شود همچنان فعال شدن وزارت مخابرات نام بردکه این همه مربوط می شود به کمک های ملل متحد یا جامعه جهانی اما در پشت پرده سخن دیگری از اقتصاد بوده است همانطویکه در این کشور کمک ها صورت گرفته اما به افراد قابل اعتماد سپرده نشده و باعث شده که بعضا افراد این پول های کمک شده را حیف و میل کنند همچنان در این زمان در افغانستان بسیاری از بانک های شخصی ایجاد شده بود و به همین طریق پولهای کمک شده در افغانستان در بیرون از کشور سرمایه گذاری شده بود که خود نیز در اقتصاد افغانستان تاثیر منفی را گذاشته استو اما برای بهبود وضیعت اقتصادی در افغانستان باید دولت همین حالا دست بکار شود و اولین اقدام دولت باید در عرصه استخراج معادن باشد چون افغانستان دارای معادن زیاد و با ارزشی است و اگر این معادن به طور مناسب و بدون نیرنگ و فریب کاری استخراج شود شاهد یک انقلاب صنعتی در افغانستان خواهیم بود و از همین طریق می شود که افرا زیادی به کار استخدام شود و از این معادن می شود که در داخل افغانستان استفاده شود و برای بالا بردن سطح اقتصادی در افغانستان به خارج کشور نیز صادر شود و اگر این اصلاحات در افغانستان صورت گیرد انشاالله ما شاهد روزی خواهیم بود که افغانستان دز رده کشور های اقتصاد پیشرفته قرار دارد 
160