زندگینامه آزاده، یکتن از دانش آموزان صنوف آموزشی افغان سیتادل

Posted on atآزاده فرزند عبدالرسول در سال 1377 در قریه برناباد ولسوالی غوریان ولایت هرات در دیار بزرگان وعلمای دین تولد یافتم در پنج سالگی در سال 1382 تحصیلات ابتدایی خود را در همانجا در مکتب لیسه نسوان برناباد که بعداً نامش به لیسه شهید عبدالله ضیا تغییر یافت به صنف اول ارتقا نمودم و در چهار سالگی پدر خود را از دست دادم در این وقت خانواده ما متشکل بود از سه خواهر و سه برادرم و مادر عزیزم برادر بزرگم هجده ساله بود و خواهر کوچکم دو ساله با وجود اینکه باسن کم به مکتب رفته بودم بعد از دریافت درجه های خوب تا صنف هشتم را درآنجا سپری نمودم و با الآخره در صنف نهم بخاطر تحصیلات عالی یک برادر و یک خواهرم که در آنجا مساعد نبود به شهر هرات مهاجر شدیم برنابادعزیزترین زادگاه هم است که تمام خاطرات خوبم را در آنجا گذشتاندم و همچنان علوم دینی در آنجا آموختم و بعضی هنرهای افغانی را در آنجا فرا گرفتم.و در شهر هرات در مکتب لیسه حوض کرباس شروع به آموختن تعلیم درصنف نهم نمودم دراین وقت هم بخاطر خورد سالی ام معلمانم مرا زیاد تشویق مینمودند. دو برادرم به ایران مهاجرت کردند و بخاطر فوت پدرم نتوانستند که ادامه تحصیل دهند و بعد از گذشت سالهای زیاد البته باید بگویم بعد از بزرگ شدن به افغانستان آمده و تشکیل خانواده دادند و خواهر و برادر دیگرم در شهر هرات به پوهنتون دولتی در رشته های زراعت و ساینس شروع به آموختن کردند.من دختری بودم که از وقتی کمی بزرگ شدم خود کفا بودم (مصارف مکتب و دیگرضروریاتم را) خودم تهیه میکردم که شاید بیشتر از دختر های شهرینکنند شاید بعضی ها این را درک کرده باشند که دختری که از قریه باشد نسبت به دختری که از شهر باشد و در شهر بزرگ شده باشد، خیلی فرق میکند من بیخبر از مادرم علوم دینی را فراگرفتم و همچنان هنرهای افغانی را پیش از سنی که دیگران یاد میگیرند من یاد گرفتم. که هر کس بادیدن شان تعجب میکند داستان زندگی ام زیاد است اما بیشتر ازاین نمیتوانم بگویم فقط در آخر گفته میتوانم که اکنون در شهر هرات در صنف دوازده هم مصروف آموختن دروس هستم. اینها را که گفتم واقعیت های زندگیم بود.برای خواندن مطالب قبلی بانوان انکس هرات میتوانید پیوند زیر را دنبال نماید:


http://www.bitlanders.com/herat-womensannex/blog_postAbout the author

herat-womensannex

Herat Digital Citizen Fund is subpart ofDigital Citizen Fund based in NYC. Digital Citizen Fund.com is a blogging and film platform that empowers the women and children of Central Asia with a "pay for content" model where bloggers and filmmakers get paid based on their Buzz (performance) Score. Monthly payouts…

Subscribe 0
160