رقابت سالم

Posted on at


رقابت سالم یگانه عاملی است، که انسان را وادار میسازد تا سعی و تلاش زیاد نماید تا از دیگران باز نماند. این رقابت در بین تمام اقشار جامعه اعم از محصل، متعلم، دوکاندار، داکتر، تاجر، معلم، دهقان معمار و غیره وجود دارد که باید به نحوهء درست از این رقابت استفاده نمایند. رقابت سالم در بین گروپ های مختلف انسانها باعث پیشرفت سطح فهم آنها میگردد .مثلا اگر این رقابت را در بین دانش آموزان برسی نماییم، رقابت بین آنها باعث میشود تا هر چی یشتر دروس خود را مطالعه نمایند و بر علاوهء دروس داخل کتب خود مطالعه بیرونی نیز داشته باشند که باعث معلومات بیشتر آنها شده و درجه آنها روز به روز بالاتر و بالاتر میرود. چیز که درین جا مهم است ایجاد زمینه رقابت های سالم در بین متعلیمین میباشد. دفتر سیتادیل همیشه سعی و تلاش مینماید تا چنین زمینه ها را در بین متعلیمین ایجاد نماید، طوریکه این دفتر در هفتهء گذشته رقابت رسامی را تحت عنوان سوپر هیرو در تمام مکاتب شهر هرات برگذار کرد.مکتب امیر علی شیر نوایی از جمله مکاتبی بود که شاگردانش علاقه مندی زیادی درین مسابقه نشان دادن و تقربا 70 نفر ازین شاگردان در مسابقهء برگذار شده اشتراک کردند و قهرمانان ذهن های خود را ترسیم نمودند که مورد قناعت همه قرار گرفت.مسوءلان مکتب امیر علی شیر نوایی نیز از جمه اشخاصی هستند؛ که با امکاناتی کمی که در دسترس دارند، تمام سعی خود را میکنند تا زمینهء رقابت های سالم را برای متعلیمین این مکتب مهیا نمایند قسمیکه در هفته گذشته رقابتی در بین صنوف دوازده ام این مکتب براه انداختن و تمام صنوف 12ام را وارد مسابقهء که سوالات مربوط دروس فزیک و کیمیا خود را باید پاسخ میدادند کردند. نتیجه مسابقه هم مساویانه بود.در هفتهء که سپری شد مسابقه فوتبال نیز بین مکاتب گوهرشاد و امیرعلی شیر نوایی برگذار شد که مکتب علی شیر نوایی 23 در مقابل 25 بازندهء مسابقه شد که خود یک رقابت سالم را نشان میدهد تا شاگردان هر چی بیشتر به تمرینات خود ادامه دهند. بلاخره برای متعلمین افغان هم خوشبختانه زمینه های رقابتی از طرف ارگان های مختلفی میسر میشود که باعث پیشرفت و بالا رفتن سطح دانش آنها میشود About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 0
160