فرار نو جوانان از خانه

Posted on at


 


اطفال وقتی به دنیا میایند پاک و معصوم اند اما رفتار نا درست والدین و اطرافیان با آنها باعث میشود که کودکان به طور کامل معصومیت و پاکی خود را از دست بدهند.


و به افراد مثل: انتقام گیر، ظالم، سرکشی از دستورات و... مبدال گردند . همچنان تحصیلات و وظیفه والدین نیز در تربیت فرزندان و در نتیجه در رفتارشان نقش به سزایی را بازی میکند.


در قدم اول والدین باید کوشش نمایند تا فرزندان شان با چه افرادی در تماس باشند افرادی مورد اطمینان و قابل اعتماد باشن تا ضربه های روحی، ورانی جسمی در آن ها ایجاد نشود.در این چنین میتوان گفت: نوجوان چون پسر است برای فرار یکی از طرف دوستانش احساس امنیت میکند ودیگه بخاطر یکه از جنس مرد است.


دخترانی که از طرف والدین مورد آزار و اذیت برخورد خشن والدین برای او به محض اینکه با یک پسر آشنا شود با حرف های عاشقانه و محبت آمیز و آینده درخشان پسر فریب خورده و با او فرار میکند پسر ها ام بخاطر مصارف زیاد، سالها رنج و معصومیت، و... را تحمل نموده اند بنابر این در آرزوی شکار صید مفت و بدون مصرف لحظه شماری میکنند 


گاه و بی گاه در جستجوی دختران ناراضی از خانه و خانواده هستند تا بتوانند با او وقت بگذرانند اما اسفوس که بعضی از دختران این عمل زشت و ناپسند آن ها را نادیده گرفته و با او میرد گویی که دوتا عاشق دل داده و سالها در انتظار همه دیگه بودن..........با دیگر موضوعات مرا همرایی نماید تشکر


نویسنده: رقیه اکبریAbout the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160