معلم

Posted on at


معلم مادر دوم برای تمام شاگردان است. تمام افراد از دوران طفلی که نصف روز را با مادر اند نصف دیگر روز را با معلم سپری می نمایند. مادر در خانه پرورش دهنده تن فرزند اش هست ومعلم پرورش دهنده عقل شاگرد اش است. از این لحاظ آنرا مادر معنوی اطفال خوانده اند.


معلم آن انسان رسالت مندی است که تمام افراد جامعه را از فقر فرهنگی و بی سوادی نجات داده وآنها را به سوی رستکاری هدایت می کند. معلم همانند چراغی است که جامعه انسانی را روشن می سازد ودل همه انسانها را با بور خاص اش منور می کند


.


معلمی یک وظیفه مقدس بوده که از پیامبران برای ما باقی مانده است. چنانچه حضرت محمد مصطفی (ص) بزرگترین معلم ورهنما برای بشریت بودند و تمام بشر را با رهنمایی های خویش از ظلم وجهالت رهایی بخشیدند. وآنها را از هر ونه گمراهی نجات دادند. ودیدگان شان را با هدایات دینی واسلامیی خویش روشن نمودند.


احترام به معلم ازمهمترین وظایف شاگرد به شمار میرود زیرا معلم برای شاگردانش زحمات زیادی را متحمل می شود تا آنها می توانند بنویسند وبخوانند، وعقل و فکر شان رشد نموده وشکوفا شود. همچنان در دین مبین اسلام مقام معلم بسیار والا بوده وبه احترام به آن تاکید زیادی نموده است


.


سیزدهم میزان روز جهانی معلم می باشد که در مکاتب کشور ما هر سال به قسم های گوناگون تجلیل می شود. و هر کس به معلم اش این روز را تبریکی می دهد. ومن هم این روز را به تمام معلمین عزیز پیشا پیش تبریک وتهنیت عرض می نمایم واز خداوند متعال برای تمام معلمین گرامی پیروزی وموفقیت را خواهانم.  


 About the author

razia11

راضیه محمدی شاگرد صنف دهم مکتب تجربوی شهر زیبای هرات

Subscribe 0
160