د جوستین سوداګریزی موخی څرنګه د افغان انجونو او هلکانو ته یو مثال دی

Posted on at

This post is also available in:

جوستین بیبر یو ځوان سندرغاړی او د ټولنیزو رسنیو لارښود دی. دی ۱۸ کلن دی، او په ګوګل کی دیر پلټونکی لری. دی ۴۶ ملیونه پلویان په فسبوک کی او ۲۷ میلیونه په تویتر کی لری، په مجموع کی ۷۳ ملیونه کسان یی پیغام په تولنیزو رسنیو کی اوری. دی په نړی کی پنځم مشهور کس دی. د ده شهرت او انترنتی تبلیغی توان، په ان بی سی نیوز کی د ده په یوه مصاحبه کی لیدلای شی. دی په هره سندره کی خاص کلمات (کی وورد) کاروی، د ده د سندرو شعرونه، په فسبوک کی پیغامونه او داسی نور، په تولنیزو رسنیو کی د ده توان لوړوی.


- شکیرا: ۵۴ ملیونه په فسبوک او ۱۸ ملیونه په تویتر کی پلویان لری چی تول ۷۲ ملیونه کیږی.


 


- لیری ګاګا: ۵۳ ملیونه په فسبوک او ۲۹ ملیونه په تویتر کی پلویان لری.- ای می نیم : ۶۱ ملیونه په فسبوک او ۱۲ ملیونه په تویتر کی پلویان لری.- ریحانه: ۶۰ ملیونه په فسبوک او ۲۵ ملیونه په تویتر کی بلویان لری. ولی سندرغاړی تر نورو هنرمندانو، ورزشکارانو او سیاسی کارپوهانو به تولینزو رسنیو کی ښه بریښی؟ دا ځکه چی دوی د شعرونو په عناوینو کی، کیووردونه کاروی. چوستین خپلو هنری کارونه ته په تولنیزو رسنیو بوښښ ورکړی دی. اوس باید هغه لاری ولټوو چی افغان زدکونکی هم دی مشهورو سندرغاړو په څیر په تولنیزو رسنیو کی پرمختګ وکی. افغان زدکونکی به دی باید پوه شی جی خبل پیغامونه څرنکه وکاروی.


دا د (Target Marketing Annex) فعالیت په افغانستان کی په ګوته کوی دا چی ولی فلم انکس په افغانستان کی ښوونځی، د انترنت او کامپیوتر تولګی جوړوی. دا ځکه چی د زدکونکو یو ځای کیدل له انترنت سره د پرمختګ لامل وګرځی.


 


 About the author

farhadhakimi

Farhad Hakim was born in Nimroz-Afghanistan. He is graduated from Tajrobawi High school in Herat. Farhad is studying Computer Science field in Qhalib private Higher Education University in Herat-Afghanistan. He has worked as cultural and consultant employee extensively in Nimeroz, Herat and more recently in Kabul.He has started to work…

Subscribe 1319
160