بلاگ همکاران مرکزی فلم انیکس.- تجارت مارکتنگ انلاین., استراتیژی های رسانه های اجتماعی, توزیع فلم آنلاین و تولیدی محتوا.

Posted on at

This post is also available in:

رویا محبوب در کنفرانس تیدکس کابل  افغانستان, رسانه های اجتماعی و توانایی های خانم ها را مورد بحث قرار داده است.

 

فروشگاه سیتی سنتر کابل

رویا محبوب از پروژه نرم افزاری افغان سیتا دل, هفته گذشته با تیدیکس در کابل مصاحبه نمود. این اولین کنفرانس تیدکس در کشور بود.

  هنر غیر منتظره  موضوع تی دیکس, و قرار ذیل بود.

"

ما از یک جای به نام افغانستان شروع میکنیم. کشوری که دایم در  اخبار است و معمولا بخاطر دلایل منفی. متفاوت از هر جای روی زمین, با تاریخ , فرهنگ و ترکیب از مردم و سنت های گوناگون. شهر کابل: شهر امپراطور ها, جنگجو ها, شهر هنر, شهر شا ها و امیر ها, شهر شاعران و نویسنده گان, شهر ویرانی, شهر معماری, شهر جنگ های داخلی, شهر جرایم وحشتناک و زخم ها, هنوز هم شهر امید ها, شهر رشد, شهر فردا. ما گروه از مردم , گروه از هم میهنان و افغان ها, گروه از هنرمندان, گروه از شاگردان, زنهای تجارت پیشه, کارمندان پیشگام, را میبینیم. و می یابیم که از اطراف خود, از کسانی که با او کار میکنند, از وابسته گان خود, و از مردم که فکر میکنند افغانستان شایسته خواهند داشت, الحام میگرند. ما این مردم را ملزم به آوردن نظریات ارزشی برای تی دکس و کابل میدانیم. تحت فشار ظلم و خشونت سنگین, جنگ و تجاوز. هنوز هم قلب واقعی افغانستان, مهربان, نوآورر, خلاق, نگهبان و لایق. میتپد.     About the author

160