استخدام نویسندگان افغان به رسانه ی انکس – جهت گسترش در کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی

Posted on at


30 اکتوبر 21:46


در افغانستان, به نویسندگان و دانشوران فقط 100 دلار ماهیانه پرداخت می شود, درصورتی که ما به بلاگ نویسان فقط برای یک بلاگ 100 دلار می پردازیم البته وقتی در ‘رسانه ی انکس’ پخش شود. این مبلغ به اساس امتیاز یا ‘ بز اسکور’ آنها پرداخت میشود. برخلاف انتظار, زنان افغان معمولا ‘ بز اسکور’ یا امتیاز بیشتری از زنان دیگرکشورها بدست می آورند, و بیشتر از مردان به صورت جنرال. این مزیت خوبی برای زنان افغان محسوب شده و ایشان را با ارزش میکند. خوب پس منطقی به نظر میرسد که به میزان قدرت رسانه ی اجتماعی خود مستحق پول بیشتر شوند و یا بخاطر داشتن پوتانسیل و برخورداری از سطح مشابه یا بالاتر از نویسندگان کشورهای دیگر.خانم رویا محبوب در 8 ماه گذشته با فیلم انکس و’ سیتایدل نیویورک’ درقسمت ساخت صنوف مجهز به انترنت درهرات کار کرده است.  و حال در مرحله به اجرا گذاشتن’ نرم افزار تحصیلی اگزمر’ هستیم, که  روی کاریکلم رسانه ی اجتماعی  متمرکز است و بدین جهت 30000 شاگرد را وارد ‘ شبکه ی جهانی انترنت’ کرده تا بتوانند در رسانه های اجتماعی بهترین نظرات خود را ابراز کنند.هدف این برنامه دعوت نویسندگان افغان به فیلم انکس, آموزش نوشتن مقالات و بلاگ های حرفه ای, ایجاد ویدیوهای آنلاین حرفه ای با استفاده از ویدیوهای حرفه ای خودشان یا ویدیوهای انتخاب شده از ‘ مجموعه فیلم های رایگان’ فیلم انکس, امکان ارتقاع و تغییر ‘ بزاسکور’ , و رقابت با نویسندگان سرتاسر جهان به شمول خودم می باشد. ‘بز اسکور’ یا امتیاز خودم 90 از 100 است. فردا شاید این رقم بخاطر بهتر نوشتن نویسنده های افغان تغییر کند و مرا به پایین رده بندی انتقال دهند. درنتیجه میتوانند مستحق مبلغ بیشتری  بخاطر بهتر نوشتن شوند. هدف ما از آمدن به افغانستان کسب نیروی ارزان کاری نبوده بلکه به منظور آموزش ایجاد مضامین حرفه ای  به شاگردان است تا بتوانند از نویسندگان کشورهای دیگر بیشتر درآمد داشته باشند.چرا براین باورم که نویسند ه های زن افغان میتوانند تا این حد خوب باشند؟ من از خانم رویا محبوب, فرشته فروغ و تیم نویسندگان و همکاران نرم افزاری ایشان زیاد می آموزم. زنان افغان خیلی باهوش, قوی و انعطاف پذیر اند. بخاطر رسوم فرهنگی, زنان افغان به سختی خانه ی خود را ترک میکنند, بناء روی رسانه ی اجتماعی  تمرکز میکنند. خیلی زود یاد میگیرند و انگیزه ی ابرازبهترین ایده ی خود را به صورت آنلاین دارند. ‘تونی ملونی از ب پیس’ این گروه را ‘ فست رانر’ ( پرکار) یاد میکند.درحال حاظر فیلم انکس 300000 کاربر ثبت شده و بیش از 40 ملیون مخاطب دارد. همچنان 3900 نویسنده که ازجمله 20 نویسنده قادر به نوشتن برای ‘رسانه ی انکس’ اند. من در انتظار دیدن تاثیر نویسندگان افغان روی رسانه ی انکس هستم تا ببینم که مستحق پاداش مبنی بر ‘ بزاسکور’ و کیفیت نویسندگی  خود می شوند. همکاری با نویسندگان افغان اولین گام مهم ما درراستای بهبود اقتصاد کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی است. ازبکستان, قزاقستان, تاجیکستان, ترکمنستان, ایران و پاکستان اهداف نزدیک بعدی اند.


هم اکنون ما آماده ی استخدام حد اقل 50 نویسنده ی دیگر نیز هستیم. در طی چند ما آینده درسدد رشد شبکه ی خود بوده و 300 نویسنده را استخدام خواهیم کرد تا نیاز های روز افزون رسانه ی انکس, رسانه ی’ دیپلوماتیکلی انکورکت’          ( Diplomatically Incorrect), و فیلم انکس را پوشش دهند. به همین میزان ما درپی گسترش مراجعین شرکتی خود برای ( Target Marketing Annex ) و برای ( Film Annex Capital Partners ) هستیم و اینکه گستره ی نویسندگان خود را ازاین هم بیشتر سازیم.About the author

160