رسانه اجتماعی و انکشاف آنلاین فلم-چگونه فیلمسازان شبکه فیلم انکس کار خود را انکشاف میدهند؟

Posted on at

This post is also available in:

اخیرا برجسته ساخته ایم که اشتراک گذاری موضوعات شما در فیلم انکس در رسانه های اجتماعی یک روش بسیار مهم برای افزایش بزاسکور(Buzzscore)شماست.این نوع اشتراک گذاری بازدید از صفحه شما را افزایش و سبب افزایش درآمد شما میگردد. بعضی از فیلم سازان ما بسیار فعال اند و از ویبگاه های خود برای انکشاف صفحه(Web TV) خود استفاده میکنند. .در این بلاگ شما مثالهای زیادی را خواهی دید بر اینکه چگونه فیلم سازهای ما بویژه آنهاییکه با ایرنز پیک (Eren’s Picks)همکار اند از انترنت و رسانه های اجتماعی برای پخش و انکشاف فیلم های خود سود جسته اند.


ویبگاه و بلاگ


اکثر فیلم سازها صاحب ویبگاه یا بلاگ اند که در آنها نمونه های کاری یا چکیده کارهای خود را به نمایش میگذارند.اضاف کردن یک بخش ویب تی وی(Web TV) یا یک کلید صفحه فلم انکس که به بخش ویب تی وی(Web TV)  متصل میشود یک روش خوب برای رهنمایی بازدیدکنندگان میباشد.در ویبگاه فیلم انکس ما نمادها و کلیدهای را فراهم کرده ایم که مانند نمادهای دیگر رسانه های اجتماعی شما میتوانید آنها را استفاده کنید و آنها را از این جاه دریافت کنید.اما تعداد از فیلم سازان ما با خلاقیت برای صفحه خود نماد ساخته اند.بار گذاری ویدیو در ویبگاه فیلم انکس.


فیلم سازان بطور مستقیم میتوانند یک فیلم را در ویبگاه یا بلاگ خود بارگذاری کنند.برای کاپی پیست کد ویدیو فقط بر روی نمای زنجیر شکل که در قسمت چپ بالایی هر ویدیو در فیلم انکس ظاهر میشود کلیک کنید.پایگاه رسانه اجتماعی


اکثر فیلم سازان ما لینک صفحه ویب تی وی خود را در رسانه اجتماعی با اضافه کردن کد یو آر ال(URL)   به مشخصات شخصی خود و با گذاشتن لنک های منظم به فیلمها و بلاگ های خود به اشتراک میگذارند.اینها تعداد مثال  از نحوه استفاده از انترنت و رسانه های اجتماعی برای انکشاف فیلمها و بلاگ ها می باشند که سبب افزایش بازدید کنندگان از صفحه شما و افزایش درآمد شما خواهد گردید.همچنین فیلم سازان دیگر را برای شناخت فیلم انکس و نحوه کارش یاری خواهد کرد.شما معلومات زیادتر را میتوان از چگونگی انکشاف یک رسانه اجتماعی اینجا بدست بیاورید.همچنین میتوانید فهرست فعال ترین فیلم سازان ما را در تویتر در اینجا پیدا کنید. برای معلومات زیادتر در مورد فیلم سازهای ما, من مجموعه از بلاگ ها را در این رسانه اجتماعی راه اندازی کرده ام.


امی هیل(Amy Hill)  -انکشاف دهنده فلم و بلاگ در رسانه اجتماعی


مارک کاکزیسکی(Mark kuczewski) -انکشاف دهنده فلم و بلاگ در رسانه اجتماعی


نیک فاگ گیگ(Nick Fox Geig) -انکشاف دهنده فلم و بلاگ در رسانه اجتماعی


لیسا استاک(Lisa Stock) -انکشاف دهنده فلم و بلاگ در رسانه اجتماعی


سرچا آنگلیم(Sorcha Anglim) -انکشاف دهنده فلم و بلاگ در رسانه اجتماعی


کین ترنر(Ken Turner)  -انکشاف دهنده فلم و بلاگ در رسانه اجتماعی


جاناتان ان جی(Janathan ng)  -همکار در بخش رسانه اجتماعی و پخش انلاین فلم


اخیرا تریبیکا فیلم این مقاله را که در مورد فیلم سازهای فعال در رسانه اجتماعی است نشر کرده است که نشان دهنده جایگاهش میباشد.


 About the author

160