برداشت های ایرین, چه قسم در انیکیس فلم, فلم دسته بندی نموده و پول بگیرید؟

Posted on at

This post is also available in:

 در دو سال اخیر, انیکیس فلم بیشتر از 1.5 ملیون دالر برای فلم ساز های آزاد و تهیه کننده های ویدوهای حرفوی توزیع نموده است. بهترین سازنده های فلم و ویدیو برای بوجود آوردن بهترین تلویزیون های انترنتی با هم سهم میگیرند. بهترین تلویزیون های انترنیتی توسط مدیر نوآورری انیکس فلم ( ایرین گلفیدن) انتخاب می شوند

 

.

وقتی که یک تلویزیون انترنیتی بخش از برداشت های ایرین میشود, به اندازه جایزه های بوز خود به صفحه اصلی انیکس فلم ترکیب میشود. هر اندازه که جایزه های بوز زیاد باشد, به همان تناسب اکسپوژر و حمایت آن بیشتر میشود

 

 

.

اولین قدم  شناسایی انتظارات کیفیتی و محتوایی ایرین گلفیدن است. ایرین کنترل کامل خط مشی را بدست دارد. آخرین کلمه پیش اوست. تعداد زیاد از سازنده های فلم با دانستن اینکه من تاسیس کننده انکس فلم هستم از من میپرسند که چه قسم میتوانند به انکس فلم راه یابند. من همیشه برای شان میگویم که اول باید انتظارات ایرین را از بعد کیفی و محتوایی جذب کنند

 

.

من از اوایل شروع کار ایرین به انکس فلم با او بودم. بنا میتوانم نظریات ساده خود در مورد انتظارات اش با شما شریک سازم. فرض کنید که یک اثر سازنده فلم از نظر کیفیت, علاقه و رضایت ایرین را جلب نموده است . او نظری به موثریت و تاثیر اجتماعی این اثر در انیکس فلم می اندازد. این لست چیزهای است که روی تصامیم ایرین و گروه ویرایشگرش تاثیر می گذارد

.

1. پروفایل عالی کاربر و فلم ساز, شامل یک تصویر بزرگ یا لوگو, یک بیوگرافی,  لینک های ارتباطی به ویب سایت و خط مشی های رسانه های اجتماعی.

2. تعداد فلم ها و ویدیو های اپلود شده. من حد اقل 8 تا, شامل فلم و مصاحبه ساختن اش پیشناد می کنم. 3. طول فلم. همه یا اکثریت فلم ها باید حد اقل 3 دقیقه باشند. باید دارایی عناوین خوب, کیفیت تولیدی عالی و یک داستان با نفوذ  باشند تا بخوبی ظاهر شده بتواند. ماهیتا, نباید شامل تعداد زیاد قسمت های بدون آغاز, بدون جمع بندی و یا بدون پیام واضع باشند.

4. گالری های تصاویر عالی با عکس های جالبی مرتبط به فلم و بلاگ های که مطرح و بحث شده اند.

5. مقاله ها و بلاگ ها. هر ویدو و مخصوصا هر فلم بلاگ ها و مقاله های عالی مربوط به خود را در بخش بلاگ ها باید داشته باشد ممکنا 5 مقاله برای هر فلم. بازیگران, تولید کننده گان و مدیران فلم همدیگررا میتوانند در نوشتن مقاله پروژه کمک کنند.

تجربه تولید و توزیع. بلاگ ها و مقاله ها باید شامل 300 لغت و تصاویر و ویدیو های مربوط به موضوع باشند تا پیغام را واضح تر برسانند.

من باور دارم که لیست کوتای بالا میتواند نظریات ایرین برای ترقی و ترکیب سازنده فلم را حمایت نماید. قسمی که قبلا ذکر نمودم حرف نهایی نزد ایرین است و شاید نصیحت های بالا بخشی از پروسه انتخاب او باشند. من با سراهت نظریات فوق را بیان نمودم بخاطریکه مدت 6 سال با او کار کردم و از دیدگاه من این یک کمک است برای سازنده های فلم که میخواهند با انیکس فلم کار کنند.

شخصاآ من نمی خواهم که سازنده های فلم زیاد وقت ایرین را بگیرند. او زیاد مصروف پروژه ها و فلم های 40000  فلم ساز ثبت نام شده است. فلم ساز های عاقل باید ضروریت های اش را بدانند و یک اثر مرتبط و واضع تقدیم کنند تا که ایرین بخوبی و آرامی بهترین ها را برای بهترین فلم ساز تشخیص دهد.    About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160