چگونه از یک ویبگاه درآمد بدست بیاورید؟بلاگ نویسی آنلاین

Posted on at

This post is also available in:نویسنده کسی است که توانا در نوشتن باشد و اثر نوشتاری از خود داشته باشد.مهم نیست که این نوشتار در مقابل پول باشد یا خیر, اما پاداش مالی در مقابل نوشتار یک توقع بجاه است. اندیشه نویسنده در جریان زمان در حال تغیر است, بنا در زمان حال باید به آن توجه ویژه کرد.نوع جدید نوشتار بلاگ نویسی آنلاین باید به کتابها,روزنامه ها,روزنامچه ها و مجله های دیرپاه افزوده شود, حتا اگر این نوشتار مجازی باشد.


 نویسنده ها میتوانند راجعب همه چیز بنویسند و این نوشته ها درصورتیکه بصورت اصولی باشند توجه و علاقه خواننده را جذب خواهند کرد.به هر اندازه که در تکمیل نوشته خود تلاش بخرج دهید به همان اندازه نوشته های شما علاقمندان زیادتری خواهند داشت.تعداد خوانندگان که میتوانند جذب نوشته شما شوند نامحدود است و سرعت رسیدن به خوانندگان با سرعت تمام افزایش یافته است. فقط فکر کنید به سرعت اشتراک گذاری و تماشای ویدیو در تارنمای یوتیوب(YouTube ) , یا به سرعت انتشار تویت ها در سرتاسر جهان. هیچ محدودیت در مورد افراد که شما میتوانید وارد این چرخه کنید و درآمد که شما با اشتراک گذاری بلاگ های خود در رسانه اجتماعی بدست می آورید وجود ندارد.


 شاید ایجاد درآمد بصورت آنلاین در انترنت مشکل بنظر برسد, اما هستند کسانیکه در حال جستجوی روشهای پردرآمد اند. به افرادی فکر کنید که در کشورهای زندگی میکنند که میانگین درآمد شان پایین است, میتوان استخدام شان کرد که بصورت تمام وقت بلاگ بنویسند.بله میشود با بلاگ نوشتن پول بدست آورد. برای بارگذاری بلاگ های خود در مقابل پول ویبگاهی بیابید. بهمین سادگی 


بلاگ ها خود را به کجا بارگذاری کنیم؟ فیلم انکس این فرصت را ارایه میکند.این سازمانی است که سیستم واقعی را برای فیلم سازان مستقل برای نمایش کارکردهای شان و انکشاف فیلم سازی شان فراهم کرده است و به اساس بزاسکور( Buzz Score)  شان به بلاگ نویسان مستقل پاداش در نظر گرفته است.به هر اندازه که شما در این رسانه اجتماعی کارکرد بهتری داشته باشید, به همان اندازه بزاسکور( Buzz Score)   دریافت خواهید کرد. تعداد بز اسکور( Buzz Score)   بیشتر پاداش بیشتری را درپی دارد.اگر بزاسکور ( Buzz Score)  شما 15 باشد شما 15 دالر در مقابل هر مقاله خود دریافت خواهید کرد.این پول زیادی در امریکا نیست, اما فکر کنید این در کشوری مانند کیوبا که درآمد میانگین  در آن 15 دالر در ماه است چقدر ارزش دارد.یک مقاله درآمد کار تمام وقت یک ماه را میتواند کسب کند.این فرصت ها برای همه مهیا است.شما باید جستجویش کنید,پیدایش کنید و به نفع خود استفاده کنید. About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160