توانبخشی زنان و تیم های ورزشی مردانه

Posted on at

This post is also available in:

توانمند سازی زنان با رویدادهای ورزشی مردانه چیز غیرمعمول به نظر میرسد. بویژه زمانیکه مردها در میدان بازی به شدت در حال رقابت اند و زنها فقط بحیث تماشاچی حضور دارند.البته تیم های ورزشی خانم ها وجود دارد ولی حتا تا امروز در جامعه بسیارغیرمعمول به نظر میرسد.


چگونه بانوان میتوانند جایگاه خود را در جهان ورزش که توسط مردها قبظه شده است پیدا کنند؟ فیلم انکس یک راه ویژه یافته است تا که موقعیت زنان را در ورزش تقویت کند.یکی از سازمانهای همکار, سیتی دال اف نیویورک(Citadel of New York) مشارکت 10 درصدی این باشگاه را دریافت کرده است.


باشگاه استقلال دارنده مقام دوم در جام برتر کابل است. این باشگاه در سال 2002 تاسیس شده و در ورزشگاه غازی کابل تمرینات اش را با مربیگری ظاهر حسن زاده یکی از مربیان تیم ملی افغانستان و عضو هیت کاری تلویزیون طلوع پیگیری میکند. به اساس قرارداد باشگاه استقلال دسترسی کامل سازمان سیتی دال اف نیویورک(Citadel of New York) را برای تصویربرداری از مسابقات, جلسه های تمرین و جسله های آمادگی برای مسابقه فراهم خواهد کرد .که همه تصویرهای ثبت شده از طریق شبکه ورزشی تارنمای فیلم انکس (Film Annex Sports Network) و صفحه مربوطه باشگاه ورزشی استقلال پخش خواهد شد. این صفحه فیلم,بلاگ و تصاویر باشگاه را منتشر خواهد کرد.


 توانمند سازی زنان در کجای این بازی قرار دارد؟ مقاله اخیر فرانسسکو رولی (Francesco Rulli) در این مورد جزئیات زیادتری ارایه میکند. اینکه مردها ورزشگاه میسازند و آنها را با سیستم کامپیوتری مجهز میکنند و زنها  مدیریت سیستم, میزبانی, پخش و درآمد ناشی از داده های دیجیتالی را به عهده میگیرند.


 


او همچنین به این نکته اشاره میکند که گرچه در این ویدیوها همه مردها حضور دارند اما وظیفه پخش و نشر شانرا زنها انجام میدهند.در نتیجه زنها عاید که از این ویدیوها بدست میاید را کسب میکنند. با  در نظرداشت راهبرد مدیریت زنان در رسانه اجتماعی, این ویدیوها در یک نرم افزار پخش تبلیغاتی بارگذاری میگردد و از طریق بلاگ و سیستم که توسط زنان مدیریت میگردد پخش میگردد.در نتیجه تبلیغات, سیستم درآمد و سیستم پرداخت که توسط زنها اداره میگردد ایجاد میشود.


توانمند سازی زنها طوریکه پیشتر بحث شد دوشا دوش انکشاف اقتصادی میسر است. زمانیکه زنها مشکل اقتصادی ندارند آنها توانمندتر اند.آنها پول خود را در انکشاف خانواده خود و زندگی اجتماعی هزینه میکنند و بدینگونه همه راحت تر اند. از چگونگی توانمندسازی زنها تعجب کردید؟ برای شان در یک نظام اقتصادی سهم بدهید.


برای توانمند سازی زنها آنها را در جهان ورزش شریک سازید.درآمدزایی برای زنان از یک عرصه کاملا مردانه همه را , نه تنها آنهاییکه در مسابقات ورزشی شرکت میکنند حتی آنهاییکه این ویدیوهای ورزیشی را میبینند کمک میکند.سهمگیری زنان در صنعت ورزش در افغانستان زندگی اجتماعی بهتری را برای هزاران و یا حتا ملیونها نفر در این کشور فراهم میکند. توامند سازی زنان چنین است.About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160