د ښیځینه پياوړتیا او د نارینه سپورتي تیمونه

Posted on at

This post is also available in:

د د ښیځینه پياوړتیا او د نارینه سپورتي رویدادونه سره یو غیر معمول ځیز ته نظر راځي، په ځانګړې ډول نارینه د لوبغالي په میدان کې د رقابت کوي او ښيځینه د فقط نندارچیانو په ډول حضور لري، که ځه هم د ښځینوو سپورتي تیمونه شته خو نن ورځۍ پورې په ټولنه کې ډېر غیرمعموله ترنظر کېږي.   

څنګه کولاې شې ښځینه خپل ځای د نړۍ په سپورتونو کې چې نارینو له خواه قبظه شوې دي ومومي؟

انکس فلم یوه ځانګرې لاره موندلې ده ترځو ښخیو بریالیتوب په لوبو کې تقویت کړي، یو همکاره سازمانونه څخه سیتی دال اف نیویورک (Citadel of New York) لس فیصده مشارکت په دې باشګاه کې موندلی دی. د استقلال باشګاه دوهم مقام دې کابل جام برتر کې لري. دا باشګاه په کال ۲۰۰۲ کې بنسټ کېښودل شو او دې کابل په غازي لوبغالي کې خپل تمریناتو سرمربي ظاهر حسن زاده چې دافغانستان ملی ټیم مربیانو څخه او د طلوع تلویزیون هیت کاري غړی دي ترسره کېږي.

د یو لاس لیک په اساس د استقلال باشګاه د سیتی دال اف نیویورک سازمان(Citadel of New York) سره چې دې لوبو، تمرینو جلسې او لوبو امادګې له پاره جسلې څخه پوره فلم برداري برابره کړي او ټولې فلم برداري شوې انځورونه دې انکس فلم(Film Annex Sports Network) سپورتي شبکې طریقه څخه او استفلال سپورتي صفحه څخه خپور کېږي. دا صفحه د فلم، بلاګ او باشګاه انځورونه نشراو خپرېږي.

 

دښځو پیاوړتیا دې لوبې په کوم ځاي يې ځای لري؟ په دې وروستې کې مقاله د فرانسسکورولي (Francesco Rulli) په دې اړه ډېر معلومات وړاندې کوي. دا چې نارینه سپورتي لوبې جوړوي دوې په کامپیوتري سیستم باندې مجهز دي او مدیریت سیسټم یې ښخینه، میزباني، دیجیتالی خپرو په غاړه اخلي.

 

 

 

همداسې دې ټکې ته اشاره کوي که ځه هم په دې ویدیوګانو کې نارینه حضور لري خو د خپورلو يې ښځینه په غاړه اخلي. په پاي کې د ښځينه کوم عاید دې ویدیوګانو لاسته راوړي  او دې ښځینو مدیریت په ټولنیزو رسانې په نظرکې نیولو سره دا ویدیوګانې په یو تبلیغاتي نرم افزار کې ورکوي او د بلاګ، سیسټم مدیریت کوي او خپور کېږي. په پای کې تبلیغات، د ماش سیسټم او پانګونې سیسټم يې ښځي يې اداره او یجاد کېږي.

لکه څنګه چې د ښځو پیاوړتیا په اړه يې بحث وشو او اوږه په اوږه د اقتصاد ودې لاره ده کله چې ښځي اقتصادي ستونزي نلري دوي پياوړي کوي دوې خپل روپۍ د کورنۍ ودې او ټولنیز ژوند هزینه کوي په دې ډول دوې راحت کېږي. د ښځو پیاوړتیا کول ځخه تعجب کړئ؟ ددوې له پاره اقتصادي نظام کې برخه ورکړی.

دې له پاره چې ښځي دنړۍ سپورت کې پیاوړتیا او ګډون ورکړئ دې له پاره ښځينه او نارینه ټول یوځای نه يوازې په سپورتي مسابقاتو کې شرکت وکړي  بلکه دوې ته سپورتي ویدیوګانې وګوري.

د سپورت په صنعت کې دې ښځو پياوړتیا په افغانستان کې دټولنیزو ژوند دزرو یا حتا میلیونو وګړیو ته برابريږي. د ښځو پیاوړیتا داسې دی.

 About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160