آنلاین بلاګ لیکلو او ځنګه یو ویبګاه څخه روپۍ لاسته واوړي؟

Posted on at

This post is also available in:لیکوال هغه کس دی چې پياوړی په لیکولو کې وي او دې یولیکوالی فن اثر ولري. دا مهم ندی چې دا لیکوالی فن دې پېسو په مقابل کې وي یا نه، خو د لیکلو په مقابل دپېسو غوښتنه په ځای ده. د وخت په تیرودو سره د لیکوال سوچ هم بدلېږي. همداسې خبره ده چې اوس وخت کې دېره ځانګړې توجه کېږي، انلاین بلاګ لیکوالي نوې لیکوالي ده چې باید په کتابونو، ورځپانې، مجلې کې دېرټینګار کوي که ځه هم لیکوال مجازي وي.


  


لیکوالان کولاې شي دهر ځیز په اړه ولیکي او دا لیکونه باید اصولي وي چې لوستوونکیو راجذب کړي په هر کچه چې دخپل په لیکلوتکمیلول کې هځه وکړي په همغه کچه یې د تاسو لوستونکې علاقمنده زیاتېږي.د لوستونکیو کچه کولاې شي چې دتاسو لیکنې نامحدود شي چې په سرعت سره ډېرښت ومومي.فقط دا سوچ وکړئ چې د ویدیوګانو په ګډون ېښودل په یوتیوب یا په تیزو انتشار سره په ټوله نړۍ کې. هیځ محدویت د هغې وګړیو په اړه چې په دې برخه دخیل دي د تاسو روپۍ چې په بلاګ او ټولنیزو رسانو کې په ګډون اېږدۍ موجود نه دی. که ځه هم د روپیو لاس ته راوړنه دې انترنټ او انلاین دندې څخه ستونزمند په نظر راشي خو شته داسې کسان چې ددې دنده پرمخ وړي. دې هغه کسانو کې سوچ کوي چې په هغې متوسط هېوادونه کې ژوند کوي او ماش یې هم کم دی استخدام کړو چې په ټول وخت بلاګ ولیکي. هو کولاې شي چې په بلاګ لیکلو سره روپۍ لاسته راوړي.


  


په دې سادګۍ سره خپل بلاګ چېرې په ننداره کېږدو؟ انکس فلم دا فرصت ورکوي. دا هغې سازمان دي چې یو واقعي سیسټم د مستقل فلم جوړوني سره او ددې دوی دکارونو نندار او د فلم جوړونې وده برابروي او بزاسکور په اساس دوې ته دې بلاګ لیکوالي مستقل پاداش هم په نظرکې نیولی دی. هر ګچه چې تاسو په ټولنیزو رسانیو کې غوره دنده ترسره کړی په ګچه زیات بزاسکور لاسته راوړی.  


د بزاسکور په زیاتښت باید پاداش مو هم ډېرکېږي. که د تاسو بزاسکور ۱۵ وي دهر مقالې په مقابل کې ۱۵ډالر ترلاسه کوي  دا روپۍ ډېرامریکايی روپۍ ندي خو که سوچ وکړو په داسې هېواد لکه کیوبا کې ۱۵دالر متوسط روپۍ په ماشت کې دي چې ځومره ارزښت لري. یک مقاله دټول میاشتي خرځي لاسته راوړي. دا دې ټول له پاره یو فرصت دی تاسو باید پلنټې وکړئ ومومي او خپل ګټه ترې واخلی.


  


 About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160