با وب نگاری چگونه عاید کنیم؟ تنظیم بلاگ های شما

Posted on at

This post is also available in:

چگونه بلاگ بنویسیم و درآمد بدست بیاوریم؟ اولین گام افزایش توانایی ویب نگاری شماست.نوشتن یک بلاگ از دیگر انواع نوشتار به دلیل اینکه شما بلاگ را برای مخاطب آنلاین مینویسید بسیار متفاوت است.مردم تمایل به خواندن بلاگ های, متفاوت از روزنامه ها دارند.در نخستین گام ویب نگاری, مایلید که بدانید که چگونه بلاگ خود را تیظیم کنید تا در مقابلش درآمد کسب کنید. 


 


به مقاله خود سر متن اضافه کنید.


چون خوانندگان آنلاین دوست دارند که نوشته شما را مرور کنند شما باید به ظاهر نوشته خود توجه کنید.یکی از روشهای جلب توجه خوانندگان افزودن سرمتن درهر بخش از مقاله شما است.شما به بخش که دارای سر متن گیرا باشد توجه خواهید کرد.عنوان گیرا یک بخش, شما را جذب میکند و خواندنش را راحت.میشود به یک متن با برجسته ساختن اش و یا استفاده از برجسب های ساده html عنوان اضاف کنید.


موضوعات دیداری به متن خود بیافزایید.


پیش از اینکه متن خود را منتشر کنید, به آن موضوعات دیداری اضافه کنید.افزودن تصویر یا فیلم, یک بلاگ چند رسانه ای گیرا ایجاد میکند.اگر شما راجعب زنها در افغانستان در فیلم انکس مینویسید, میتوانید ویدیوهای بسیار جالب در مورد توانبخشی زنها پیدا و ضمیمه اش کنید, که کاربران را جذب و دیدگاه شانرا نسبت به مقاله شما تغیر دهد. ضمیمه کردن ویدیوهای فیلم انکس در بلاگ های شما امتیاز(Buzz Score) شما را افزایش میدهد.


مقاله خود را به منابع بیرونی پیوند بدهید.


پیوند (link) دادن نوشتار شما با منابع بیرونی به ارزش نوشتار شما می افزاید. بطور مثال اگر من خواسته باشم راجعب آموزش و پرورش در افغانستان بنویسم, مقاله خود را با موضوعات که به خوانندگان معلومات زیادتری بدهد پیوند خواهم زد. هر پیوند در مقاله شما باید ویژه باشد. تلاش کنید که ویبگاه ها و مقاله های متفاوت را برای پیوند به مقاله خود جستجو کنید, نسبت به اینکه یک مقاله را چندین بار به مقاله خود پیوند بزنید و توجه داشته باشید که هر پیوند شما با یک مقاله و یک تارنمای متفاوت باشد.


آموختن مهارت های پول در آوردن در انتر نت که یکی از نخستین گام هایش آموختن چگونگی ترتیب نوشتار شماست شما را به چالش فرا نمیخواند. ترتیب نوشتار شامل افزودن سرمتن ها, موضوعات دیداری و پیوندها اند که بلاگ شما را جالب می سازند و سبب افزایش امتیاز (Buzz Score)  شما در فیلم انکس(Film-Annex)  میگردند. پیش از نوشتار و انتشار بلاگ بعدی خود این سه نکته را حتما بکار ببندید.


 About the author

mahjabinmohammadi

Mahjabin Mohammadee was born in Iran. she studied her high school in Iran. Her family return back to Afghanistan during the fall of taliban 6 years ago. She is studying English in Herat Bastan Institute. Mahjabin has interest to reading novel books and cooking.

Subscribe 0
160