باز کردن فضا برای تبلیغات آنلاین بمنظور پرورش استعدادها, تجارت دائم, توسعه تحصیلی و حرفه ای

Posted on at 


فیلم انکس کمترین مقدار پرداخت خود را از 200 دلار به 25 دلار میرساند. پرداخت بر اساس 50% از سود حاصل از تبلیغات برای هر کدام از صفحات ایجاد شده توسط کاربران فیلم انکس میباشد. به این معنا که کارکنان بیشتری فرصت درخواست پول خویش را در این ماه و ماههای آینده خواهند داشت. در نظر داریم تا بصورت تدریجی مقدار پرداخت را به 5 دلار برسانیم تا تعداد بیشتری از کاربران بتوانند از مزایای سود حاصل از کارشان استفاده ببرند. چشمهای خود را به بانک خودتان بدوزید. فیلم انکس در حدود 300000 کاربر دارد که هر کدام میتوانند روزی از مفاد حاصل از کارشان را از اینجا بدست آورند. من دوست دارم که این کار را دموکراسی سازی تبلیغات بنامم.


هدف از این تغییر وابسته به کار فیلم انکس در افغانستان و دیگر کشورهای توسعه یافته جایی که مقداری کمی پول میتواند تغییر بیاورد. و جایی که ما میخواهیم کاربران جوان را تشویق نماییم تا رسانه دیجیتال و آنلاین را بهتر بشناسنددر دنیای جدید رسانه دیجیتال, تبلیغات میتواند بعنوان سوخت برای تجارت, توسعه حرفه و آموزش استفاده شود. اما این باید متناسب با نیاز جمعیت منطقه باشد. مقاله اخیر من را در مورد شبکه تبلیغاتی افغانستان و آسیای مرکزی برای تجارت و آموزش پایدار توسط زنان در تکنالوژی بخوانید.


کریستوفر فابیان از طرف یونیسف در لیست 100 نفر پیشرو در دنیا بهمراه رویا محبوب بود که به اهمیت کشف استعدادهای نهفته پرداخته بود.


با حرکت خود تلاش میکنیم استعدادهای نهفته و علاقه اشان را به درآمد حاصل از تبلیغات آنلاین در فیلم انکس و وومن انکس حمایت کنیم.


این بخشی از ماموریت تحصیلی و حرفه ای ما در نرم افزار ایگزامر است, ما دانش آموزان را آموزش میدهیم تا از طریق آنلاین به کسب درآمد بپردازند و خودکفا شوند.
About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160