همكاري رويا محبوب با مكاتب هرات

Posted on at


همكاري رويا محبوب با مكاتب هرات !


زماني كه من وارد افغانستان شدم و تصميم گرفتم ادامه تحصيل بدم به نزديك ترين مكتب مراجعة كردم و اولين مكتب من در افغانستان بنام ليسه سيفي بود .


ليسه سيفي از امكانات مناسبي برخوردار نبود و هيچ يك از شاگردان و استادان در مكتب  دسترسي به انترنيت نداشتن.


تقريبا حدود يك سال در اين مكتب درس خواندم و بعد به مدرسة ديگري رفتم .


به ليسه مهري كه يكي از بزرگترين ليسه هاي نسوان هرات است


 اين ليسه برتري كه نسبت به ليسه قبلي داشت استادان با تجربه و مسلكي داشتن  .


اما چون افغان ترك بهترين مكتب در كل افغانستان شناخته شده بود من وارد افغان ترك شدم و تفاوت خيلي زياد را با بقية مدارس احساس كردم


  تمام  شاگردان و استادان افغان و ترك  دسترسي به كامبيوتر  داشتن اما با اين همه امكانات ما به اينترنيت دسترسي نداشتيم و در مورد رسانه اجتماعي زياد نمي فهميديم .


اما 


رويا محبوب در اين عرصه فعاليت هاي چشم گيري دارد بطور مثال :


خانم رويا با همكاري فيلم انكس توانسته با ايجاد صنف هاي انترنتي شرايط و فضايي را فراهم كند تا دختران و زنان افغان بتوانند با رسانه اجتماعي , تكنولوزي و دنياي امروزي دسترسي داشته باشند و بتوانند با دنياي مجازي اشنا شوند تا از اين طريق افكار و مهارتهاي خودشان را با بقية جوانان در تمام نقاط جهان به اشتراك بگذارند


اين شاگردان دختر در اينده زنان قدرتمند جامعه خواهند بود  .


  About the author

nahidbikaraan

Nahid Bikaraan is an adolescent Afghan girl who recently has found a new working place in Kabul. She is a typical afghan girl who is graduated from high school and was seeking to show her talent. She hates to stay home as most of afghan girls have to do, and…

Subscribe 0
160