به دنبال زیبایی – روی دیگر زیبا بودن – فلم مستندی توسط برینت هاف

Posted on at

This post is also available in:

هفته گذشته آقای برنت هاف ”Brent Huff” کارگردان مستند "به دنبال زیبایی – روی دیگر زیبا بودن" برایم پیام فرستاد و مرا از از ساخت مستند جدیدش باخبر ساخت و پیشنهاد تماشایش را برایم داد. تماشایش کردم و برای پدر و مادر های دختران و پسران جوان که مدل بودن را وظیفه مورد علاقه خود میدانند, تماشایش را توصیه میکنم.من احساس دختر و پسرها شانزده ساله را زمانیکه وارد این تجارت میشوند دقیقا نمیتوانم درک کنم. مدل بودن از بیرون جذاب ترین, سرگرم کننده ترین و از نگاه مالی ارزنده ترین وظیفه جهان بنظر میرسد و نمایش در روزنامه ها و قدم زدن روی سکوی نمایش بسیار دلکش. در بسیار مدت محدود زمانی, شاید چنین باشد اما فهمیدن واقعیت های این صنعت و آگاهی در مورد تجربه دیگران بسیار مهم است و همه این موضوع ها را آقای برنت در مستند به دنبال زیبایی آورده است.

آقای برنت و تولید کننده هایش با نمایش صحنه های زیادی از صنعت زیبایی اثر فول العاده ای را ایجاد کرده اند. مدل های موفق, غیر موفق, آنهاییکه تازه شروع کرده اند, عکاس ها و آرایش گرها همه معلومات بسیار شخصی و غیر رسمی خود را در مورد رابطه خود با این تجارت در این مستند به اشتراک میگذارند. من واقعا از انچه فضای این صنعت را آشفته میکند به راحتی نگذشتم. این دقیقا مانند کاریست که در زمانیکه فلم دختر مدل  “ Girl Model”  را دیدم  انجامش دادم,فلم مستندیکه یک دختر سیزده ساله اکراینی را  به حیث مدل به جاپان فرستاده میشود را تعقیب میکند,. اما اگر فرزندی میداشتم آرزو داشتم که او کسی نمیبود که آنها دنبالش بودند.

مهمترن چیزیکه مرا متاثر میکند و آرزو دارم که تمام کسانیکه میخواهند مدل شوند چنین باشند اینست که با یک دید واقعی وارد این تجارت شوند. مانند هر رقابت دیگری نمایش تعداد محدود بانوان و آقایان پذیرفته خواهد شد و زندگی خوبی را برای شان در نیویورک و یا میلان فراهم خواهد کرد. زمانیکه راجعب بانوان و آقایان مانند گیزل”Gisele”, کیت”Kate” و کرستی”Christy” صحبت میکنید که همه فقط با تنها تخلص شان میشناسندشان, تعداد شان بسیار محدود است و شما یکی از آنها نخواهی بود. آنها در این صنعت استعداد داشتند و در زمان و مکان مناسبش قرار داشته اند. صنعت زیبایی مشقت آور است و باید دنبال فرصت های مناسب دیگری متناسب با خود گشت. اگر با شوق دنبال زیبایی و فیشن هستی این صنعت چندین ملیاردی جای برایت خواهد داشت.

اگر با شوق علاقهمند مدل شدن هستی, امتحانش کن, باید زیرک باشی و در صورتیکه مناسب نبود باید بفهمی که چی وقتی راهت را از آن جدا کنی. و البته فلم به دنبال زیبایی را بخر/ کراه کن و تماشاه کن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trailer for "Girl Model" by Ashley Sabin and David RedmonAbout the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160