رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا 65

Posted on at


رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک همایش رسانه ای با رئیس جمهور اکراین حضور دارد. او این ملاقات را فرصت خوبی برای تبادله دیدگاها میداند. اکراین شرایط دشواری را سپری میکند. خشونت ها که مسبب آن روسیه است این کشور را با چالش ها و دشواری های فراوانی روبرو کرده است. اما در گزیدمان گذشته مردم اکراین حسن نیت خود را برای صلح و آزادی نشان دادند. آنها آزاد اند تا آینده خود را تعیین کنند و بسوی آن گام بردارند. رئیس جمهور گروشنکو, رئیس جمهور تمام اکراین خواهد بود و برای همه کار خواهد کرد.او علاقه مند است تا همه کشورش را توسعه دهد نه بخشی از آنرا. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با گروه هفت گفتگو خواهد کرد تا مانع روسیه شوند که از جدایی طلبان شرق اکراین پشتیبانی نکند. مردم اکراین گزینش عالی داشتند و رئیس جمهور عالی ای را برگزیدند. آمریکا متعهد است تا از حکومت این کشور پشتیبانی کند, نه برای چند روز یا چند هفته بلکه برای سالها.اکراین نیز از رئیس جمهور آمریکا, مردم آمریکا و کنگره آن کشور سپاس گذار است که مردم این کشور را بسوی مردم سالاری و آزادی پشتیبانی کرده اند. رئیس جمهور اکراین علاقه مند حل تنش ها در شرق این کشور بشکل صلح آمیز است.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160