گزارش هفته وار مکتب محجوبه هروی

Posted on at


هفته گذ شته امتحانات چهارو نیم ماهه شاگردان مکتب محجوبه هروی آغاز گردید ومدیریت مکتب و استادان سوالات امتحانات شاگردان را اماده نمودند  و روز شنبه هفته گذشته امتحانات شروع شد .و به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان دو روز در هفته گذشته رخصتی  بود.در صنف کامپیوتر شاگردان مصروف فعالیت در شبکه ی اجتماعی توئیتر بودند, و آنها آموختند که چی قسم برای خود حساب باز کنند, و همچنان چونگی تبدیل تصویر و ویرایش بیوگرافی خود را یاد گرفتند. 


شاگردان مکتب مهجوبه هروی بخاطر ارتباط شان با شبکه اجتماعی توئیتر با جهانیان بسیار خرسند هستند و با تمام جهان و بیشتر از هم صنفی هایشان از طریق توئیتر با هم در ارتباط هستند.  


شاگردان مکتب محجوبه هروی از شرکت فیلم آنکس و افغان سیتادل بسیار خرسند هستند که زمینه ارتباط با جهان را برایشان مهیا ساخته است. About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 923
160