ایجاد برنامه دیدگاه افغان, فرشته فروغ در نیویورک

Posted on at

This post is also available in:

بلاخره برنامه دیدگاه افغان یک ساختار تازه ای یافت. برای جالب سازی اش زیاد کار کردیم. جاه دارد تا از بانو فرشته فروغ و تمام فلم انکس سپاسگذاری کنم. بانو فرشته از ابتدا این نمایش بسیار جدی بود و بیشتر برنامه ما  متناسب برنامه "شصت دقیقه" تلویزیون CBS بود. از شروع میخواستم که این را جالب و با موسیقی راک ان رول بسازم. بانو فرشته در واقعیت بسیار باهوش, شوخ و دارای شخصیت جالب است و من خواستم که این ویژگی ها را نمایش دهم. در گام نخست به نوعی جدی و گرفته بود اما من از او خواستم که طبیعی باشد و او توانست یک نقش عالی را انجام دهد.

بازدید از جزیره روزولت”Roosevelt Island” در یک چنین آب و هوای خوبی تجربه بسیار خوبی بود. این جزیره یک جای تاریخی با یک منظره جالب توجه از منهتن “Manhattan”است. در برنامه بعدی ما میخواهیم که بانو رویا محبوب را دعوت کنیم. در سال 2012 با همکاری فلم انکس ما برنامه انکشافی افغان را ساختیم و شروع به ساخت صنف های کامپیوتر در مدرسه های افغانستان کردیم. او یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان جیلی”Jelly HQ” است, جاییکه او میخواهد زنان و دختران افغانستان را برای فراهم آوری آموزش بهتر و داشتن فرصت های بهتر دسترسی به رسانه های اجتماعی و دیجیتالی برای انکشاف شان و رساندن پیام شان به دیگران کمک کند. ما این نمایش را بسیار سرگرم کننده خواهیم ساخت و داستانهای جالب را با اشخاص متفاوت در آن خواهیم آورد. و آنرا بصورت بسیار واکنشی با بینندگان خود در خواهیم آورد. بنا بر این هر دیدگاه و نظری را برای حمایت این نمایش و انکشاف درونمایه آن با خوشی پذیرا خواهیم بود.

از قسمت نخست لذت ببرید.

برنامه دیدگاه افغان, فرشته فروغ در نیویورک

Sem Maltsev

   About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160