فلم انکس چگونه موفقانه در حال ساخت یک جامعه آنلاین است

Posted on at

This post is also available in:

    

در هفت سال گذشته شبکه ها و رسانه های اجتماعی بطور مشخص فلمسازی را هدف گرفته اند و آن را رشد داده اند.  در ابتدا فقط بشکل آزمایشی به صنعت فلمسازی پیوستم و در جریان کار این را دریافتم که فقط تعداد محدودی در این صنعت, قدرتمند میمانند. برخلاف تعداد زیاد تارنماها, فلم انکس این توانایی را در خود داشته است که مرا در خود جذب کند.

      http://www.filmannex.com/webtv/kevinparry/blog_post/how-my-activity-on-film-annex-makes-me-a-smarter-filmmaker/62192

در آخرین بلاگ خود در مورد ساختار اساسی فلم انکس( فعالیت بیشتر, درآمد بیشتر را به بار می آورد) که مرا تشویق کرد تا به فلم سازی عمیق تر نگاه کنم. باید این را نیز اضافه کنم که فعالیت های من در فلم انکس بشکل حباب وار و غیر استوار رشد نمیکند- من با دیگر فلمسازها روزانه در ارتباطم و در جریان موضوع های بروز قرار دارم. فلم انکس در ساخت یک جامعه فلمسازی موفق بوده است او کاربران را بشکل انفرادی جذب کرده است و سهم شان هر روز در حال افزایش است.

تارنماهای زیاد فلمسازی دیگری نیز وجود دارد که من قصد پیوستن به آنها را کردم, اما آنها فضای خوبی را نمیتوانند برای فلمسازها در بازار آنلاین فراهم کنند. یوتیوب و یا ویمیو و یا حتا بخش انیمیشن یوتیوب به استثنای یادآوری ورود و گذروازه هیچ چیز تازه ای برای فلم سازهای ارائه نمیکند. فلم انکس برای من شبکه پیشرو درآمد واقعی قابل دریافت برای موضوع های باکیفیت  می باشد. به عبارت دیگر این شبکه بر اساس خواست فلم سازهای مانند من  کار میکند.

   

هیچ تارنمای دیگری شرایط فلم انکس برای فلمسازها را ندارد و این یک ویژگی کافی در زمینه کار و بار آنلاین است. سهم رو به ازدیاد من در فلم انکس بدون توجه بر اینکه فلم سازهای مانند من در حال ساخت یک مجموعه تاثیرگذار اند, ممکن است ناشی از اهداف خود من هم باشد.

من ممکن است در فلم انکس برای بررسی درآمد خود وارد شوم, اما در عین زمان به دنبال موضوع های ایجاد شده توسط کاربران آن نیز میباشم و با دیگر کاربران با استفاده از شبکه های متفاوت اجتماعی در ارتباطم. اهداف فلم انکس را کمتر تارنماهای در خود دارند.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160