با استفاده از فلم انکس و زنان انکس درآمد کسب

Posted on at

This post is also available in:


آیا آگاهی دارید که تارنمای فلم انکس میزبان موضوع های بیش از سه صد هزار نفر از سرتاسر جهان است؟ این فرد میتواند یک فلمساز آمریکایی از منهتن باشد که در حال ایجاد تازه ترین فلم ها روز است و یا دختر جوان تازه فارغ شده از افغانستان. فلم انکس برای اشخاص خلاق فرصت ایجاد ارتباط و درونمایه را فراهم میکند. با آوردن تغیراتی در سیستم پرداخت فلم انکس, پول درآوری امروزه بسیار ساده شده است. هدف ما توانمندی زنان و کودکان آسیای مرکزی و جنوبی به این روش است.


به اساس مقاله موسس فلم انکس آقای فرانسسکو رولی


 " برای تسریع و تسهیل روند پرداخت, ما تصمیم گرفتیم که کمترین مقدار قابل پرداخت را از دو صد دالر به پنج دالر و کمترین زمان انتظار برای پرداخت را از هفتاد و پنچ به چهل و پنچ روز بعد از پایان ماه کاهش دهیم. اولیت فعلی ما تسهیل دریافت مقدار پرداخت توسط دانش آموزها و مدرسه ها برای انکشاف آموزش و رشد شان در رسانه های اجتماعی و دیجیتالی میباشد


در افغانستان زنان بصورت منظم از تارنمای ما بازدید میکنند. سپاس از برنامه زنان انکس و تلاش شان برای ساخت صنف هال کامپیوتر در افغانستان. نرم افزار اگزمر که توسط بانو رویا محبوب انکشاف داده شده است, این فرصت را به دانش آموزها میدهد که موضوع ایجاد کنند و به اشتراک بگذارند. زمانیکه دانش آموزها دوره آموزشی اگزمر را تمام کنند, آنها قادر خواهند بود تا موضوع های قابل اشتراک گذاری و جالب را برای فلم انکس ایجاد کنند. به این صورت آنها میتوانند که با استفاده از امتیاز خود درآمد ایجاد کنند. کاربران فلم انکس در سرتاسر جهان به اساس شماره امتیاز موضوع های خود و تبلیغاتی که در شبکه تلویزیونی انترنتی شان جاه گذاشته میشود پول بدست می آورند.در پایین چگونگی رسیدن من به شماره امتیاز چهل و پنچ درج است.درآمد شبکه تلویزیونی انترنتی خود را به بنیاد زنان انکس کمک میکنم. گرچه یک دختر در افغانستان روزانه بیست و یک دالر و در ماه شش صد دالر بدست می آورد در حالیکه درآمد سرانه در این کشور هزار دالر است. برای یک زن جوان در افغانستان این یک گام بسیار با ارزش  برای استقلال مالی و حمایت از خانواده اش میباشد.


با ساده سازی سیستم پرداخت, دانش آموزهای زیادی را برای پیوستن به تارنما و شروع درآمد زایی تشویق کرده ایم. در واقعیت, ما روند ایجاد درونمایه را فقط به دانش آموزها محدود نکرده ایم. مدرسه ها هم میتوانند با ایجاد و اشتراک گذاری موضوع  دقیقا مانند کاربرهای دیگر درآمد کسب کنند. بطور مثال مدرسه محجوبه هروی هرات شماره امتیازش سی و یک است و روزانه هفت و نیم دالر درآمد کسب میکند. به باور ما آنها به زودی دارای شماره امتیاز بالای پنجاه خواهند بود و درآمد بیست و یک تا بیست و پنج دالر در روز خواهند داشت. این پول در خود مدرسه برای کمک به آموزش زنان و دختران در افغانستان به مصرف خواهد رسید.


سازمان زنان انکس ماموریت نفع رسانی به مردم سرتاسر جهان به ویژه آسیای مرکزی, جنوبی و افغانستان را دارد. با پرداخت ساده و آسان در این کشورها مردم قادر خواهند شد که از خود حمایت کنند. فلم انکس یک منبع بسیار غنی موضوع های جالب و مناسب را در خود دارد. این یک بازی برد-برد برای همه و ما است. در مورد روش پرداخت فلم انکس و روش کمک ما به دانش آموزها در افغانستان بیشتر بخوانید.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160