اعتیاد و میزان آن در افغانستان

Posted on at


امروزه اعتیاد یکی از بزرگترین مشکلات جامعه به شمار میرود.افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر و قاچاق این مواد پیامد های وحشتناکی داردو این بلای خانمان سوز همه ساله شیرازه زندگی تعداد زیادی از هموطنان ما را بر هم میزند.

   اعتیاد بر تمام جنبه های زندگی فرد جامعه اثر گذار است طوریکه خانواده و محل کار اولین مکانی هستند که دچار  مشکل خواهد شد.

بعضی از مردم مواد مخدر را به عنوان یک سرگرمی استفاده میکنند یا برای اولین دفعه بخاطر کنجکاوی و یا اینکه وقت خوشی داشته باشند و مشکلات خود را آسان بسازند به مواد مخدر روی می آورند ولی در حقیقت اعتیاد برای تعداد زیادی از مردم میتواند مشکلات جدی را در محل کار خانه مکتب و ارتباطات آنها به بار بیاورد.

در میان افراد مختلف جامعه جوانان در معرض خطر بیشتر بوده که محیط های اجتماعی نامناسب، اختلافات خانوادگی، عضویت در گروه های مختلف و مشکلات روانی از عوامل عمده روی آوردن جوانان به مواد مخدر است .

هم اکنون بیش از دوصد و بیست ملیون مصرف کننده مواد اعتیاد آور در جهان وجود دارد که اکثر آنها را فقرا تشکیل میدهد در میان آنها افغان ها دو ملیون آن ها را در بر گرفته که این رقم با تناسب به نفوس افغانستان فوق العاده زیاد میباشد.

آموزش جوانان به حیث گروه های در معرض خطر نکته کلیدی برای کاهش اعتیادی باشد که باید بصورت غیر مستقیم به آنها آموزش داده شود.About the author

noorzia

Noorzia osmani was born in Herat, Afghanistan. she is interested to traveling and reading.

Subscribe 0
160