الیسا مونتانتی شرکای آم. دی . سی را برای جایزه بشری را صندوق جهانی امداد پزشکی دریافت کرد

Posted on at

This post is also available in:

در ۷ ام می ۵ امین کانفرانس سالانه تجارت WIRED  برگذارشد. بطور همیشه کنفرانس با سخنرانان بزرگ و رئیسان صنایع شروع شد. امسال سازمان کمک های پزشکی جهانی زمانی که الیسا مونتانتی جایز ۲۰۰۰۰ دلاری خود را از جایزه بشری   MDC گرفت در محوریت برنامه قرار گرفت. جایز توسط رئیس اجرایی و  MDC مایلز نادال به وی داده شد. نادال گفت صندوق جهانی امداد پزشکی یک سازمان کوچک است با قلبی بزرگ و موثریت زیاد .

 

در مرکز GMRF  الیزا مونتانتی میباشد، او با روحیه زیاد این موسسه خیریه کوچک را به پیش میبرد. ماندن در کنار غول های بزرگ در این بخش،  ۵ فوت و ۳ اینج الیسا  در خانه بود و گفت که ما سافت ویر و یا هارد ویر نمیسازیم و به بچه ها کمک میکنیم تا دوباره با هم باشند و زندگی کنند.  او در GMRF  برای ۱۵ سال پیشرو بوده و به تحقق بخشیدن اهداف غیر قابل تصور خود در بخش خیریه و انسانی ادامه میدهد.

 

هر چه GMRF بیشتر رشد میکند زندگی بچه های بیشتری نجات می یابد. مهمترین هدف این سازمان کمک به بچها یی است که در جنگ عضوی از بدن خود را از دست داده اند، و تلاش برای بازگرداندن آنها به زندگی عادی دارد. 

با کمک شفاخانه اطفال شرینرز  و بسیاری دیگر الیسا امیدوار است تا به بچه ها زیادی در سراسر دنیا کمک نماید

 

 About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 196
160