رسانه های اجتماعی

Posted on at


در زمان های گذشته مردم اطلاعات خود را از طریق ارتبا ط شخصی بدست می اوردند ولی اکنون تکنولوژی  روز پیشرفت چشم گیری نموده مردم به کمک ان میتوانند تمام نیاز مندی های خود را برطرف نمایند. رسانه ها شامل رادیو و تلویزیون و اینترنیت و روزنامه و مجله  میشوند مردم بسیاری از اوقات خود را صرف تماشای تلویزیون یا گوش دادن به رادیو یا صرف خواندن مجله مینمایند . مردم در زمان های قدیم به رسانه ها دسترسی نداشتن و کدام خبری از رسانه ها نبود. اگر کدام یک از اقاربشان جهت کار و کسب یا بخاطر اموختن علم به خارج کشور سفر مینمودند انها از طریق نامه از احوال یکدیگر باخبر میشدند و بخاطر بدست اوردن نامه بسیاری از مشکلات را متحمل میشدند .امروزه با پیشرفت تکنالوژی روز بدون کدام مشکلی میتوانند از احوال یکدیگر از طریق اینترنیت باخبر شوند و از راه دور و از طریق اینترنیت به اسانی یکدیگر را ببینند همچنان مردم میتوانند از طریق تلویزیون برنامه های اجتماعی سیاسی فرهنگی را تماشا کنند و اطالاعات چون اب و هوا واقیعت های روز در سرتاسر جهان پیشرفت های تکنولوژی و علمی در باره فرهنگ و تمدن مردم جهان و شیوه های زندگیشان برای ما گذارش میدهند و حوادثی که در گذشته بوقوع پیوسته باشد برای ما شرح و بیان میکند .


و اطفال بیشتر اوقات خود را به اموزش کودکانه و کارتونی سپری مینمایند با وجود این باید بگوییم که رسانه ها تاثیر وسیع بر افکار احساسات عقاید و رفتار مردم بر جا میگذارند به همین دلیل رسانه ها میتوانند تاثیر مثبت و منفی بالای مردم یک کشور بجا بگذارند رسانه ها باید توجه داشته باشند که برنامه های را به پخش برسانند که باعث رشد و تقویت قواعد و اقاید اسلامی و تقویت همبستگی ملی شود نه اینکه به هویت و همبستگی ملی یک کشور صدمه بزند .


 


About the author

MassoodaAuobi

She is Student in Baghnazargar High School.She Live in Herat-Afghanistan. She has interest to Writing and reading.

Subscribe 0
160