اوضاع مکاتب افغانستان

Posted on at


 


در حال حاضر 40 فیصد شاگردان مکاتب افغانستان را بخش اناث تشکیل داده اند , در حالیکه در طی 10 سال گذشته دختران مکاتب 5 فیصدد هم نمی رسید وان تعداد کمی  هم که  به  مکتب  میرفتند خیلی با ترس  و هراس وحتی  فرار  از خانه  ورو برو شد ن به مشکلاتکه باعث  مرگ  انها  میشد  اما شاگردان  وفامیل ها ی با همت  افغان به درس و تعلیم در مکتب  ادامه دادند . واین کار باعث  ترقی کشور افغانستان  امروزه  در دفاتر رسمی و غیر رسمی  در استخبارات  شفاخانه ها درقسمت پولیس و حتا وکیلا ن از بخش اناث را دارا است امروز دمو کراسی  در افغانستان  برابری حقوق زن با مرد را تا یید میکند  واین همه کوشش معلمان وشاگردان مکاتب  است  ودر حال حاضر  دفاتر و کمپنی   خارجی در قسمت بهبود وضیعت   معارف  ومکاتب افغانستان کار های  زیادی  انجام داده اند که از ان جمله می توانیم ازکا رها و خدمات که شرکت فیلم  انکس  و وومن انکس به همکاری شرکت افغان سیتا دل  در افغانستان  انجام داده اند نام برد.که انها مکاتب افغانستان را به کامپیوتر و انترنت مجهز ساخته اند که از طریق  تکنالوژی  های امروزه بتوانند   قشر زنها را در افغانستان بیشتر توانا  بسازند About the author

sediqaehrari

sediqa ehrari is the 11th class of Baqnazargah School in Herat.

Subscribe 0
160