اهمیت اقتصادی معادن فلزات در افغانستان

Posted on at


تحقیقات نشان داده است که در بسیاری از حصص کشور معادن فلزات وجود دارد این معادن در اقتصاد مملکت حایز اهمیت میباشد . فلزات ارزش خاص اقتصادی در یک کشور دارد و افغانستان از لحاظ داشتن ذخایر فلزی از جمله کشور های غنی بشمار میرود. فعالیت های اقتصادی در رشته های{ زراعتتجارت- تخنیک و…}وابستگی به انکشاف صنایع فلزی دارد ذخایر و منابع فلزی برای یک کشور باعث بالا بردن اقتصاد آن میشود.


 اساس و ستون صنایع یک کشور روی ذخایر فلزات  و ذوب آهن استوار میباشد و کشور هایکه فابریکه ذوب آهن ندارند برای خرید ماشین آلات پول زیادی را مصرف میکنند و همچنان به وجود آوردن کوره ها و ایجاد فابریکه های ذوب آهن بخش مهم اقتصاد یک کشور را تشکیل میدهد


.


اعمار فابریکه ها که برای کشوری مانند افغانستان که مواد خام کافی را در اختیاردارد بسیار مهم و اقتصادی به نظر میرسد . خواص فلزات از لحاظ اقتصادی ارزش ارزنده یی دارد و از آن در موارد مختلف استفاده میکنند .


بعضی فلزات خواص ضد زنگ را دارد مانند{ قلعی- سرب- نکل}


 از طلا در ساختن زیورات زینتی وبه حیث واحد پولی در بانک ها استفاده میشود.


از نقره در مسکوکات نقره یی و زیورات کار میگرفتند و همچنان در گذشته از نقره در سیم های برق استفاده میکردند و به اقتصاد کشور ضرر وارد میکرد حالا در سیم ها از مس استفاده میکنند .


از آهن در ساختن سامان آلات آهنی و وسایل تخنیکی استفاده میشود فلزات مانند{ مس- نقره- و المونیم }قدرت انتقال برق و حرارت دارد و بعضی فلزات میل ترکیبی با فلزات دیگر را دارد


.


طور مثال مخلوط نمودن دو فلز{ جست و مس }برنج را میسازد از آن در{ ساختن ظروف برنجی- سماوار- آفتابهو لگن- و دستگیر دروازه} کار میگیرند.


   و از این رو به بعد فلزات از اهمیت خاصی بر خوردار بوده و از آن در ساختن {میز- چوکی- دروازه- پرزه ها و ماشین آلات- اعمار فابریکه ها- ساختن ظروف- و وسایل تخنیکی انواع و اقسام وسایل کار آمد منزل از آن استفاده میشودAbout the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160