نفوس و اهمیت آن در انکشاف افغانستان

Posted on atنفوس عبارت از تعداد باشنده گان یک کشور میباشد که در محلات مختلف سکونت در اختیار دارن.


تعداد نفوس در بعضی جاها زیاد و در بعضی جاها کم میباشد تناسب نفوس به محل زیست قابل اهمیت میباشد.


نفوس افغانستان در حدود 26 میلیون نفر میرسد که در سراسر کشور زنده گی میکنند نفوس موجوده در تمام کشور یکسان نبوده بلکه شرایط اقلیمی ساختمان اراضی و دیگر عوامل اقتصادی بشری وسیاسی بالای تمرکز نفوس تاثیر دارد .


در ولایات حاصل خیز مانند  ننگرهار- کوگر- کاپیسا- لغمان- و پروانتعداد زیاد نفوس جایجا شده اند .


نفوس افغانستان در مراکز صنعتی- مناطق اقلیمیشهر ها و دهات به طور مختلف جابجا شده . 


در گذشته نفوس 80 فیصد در دهکده و 20 فیصد در شهرها زنده گی میکردن .اما با گذشت زمان


تحولات سیاسی در این آواخر تراکم نفوس در شهرها مثل کابل- جلال آباد- مزارشریف- هرات و…


شهرها زیادتر شده است


.


از لحاظ عامل اقتصادی تعدادی از نفوس کشور ما در مراکز صنعتی زنده گی میکنند مثلا در اطراف فابریکه  نساجیپلخمری- قند بغلان و…


موجودیت دریا ها باعث آبیاری زمین های زراعتی باعث انکشاف دهکده های زراعتی گردیده است به همین ترتیب بندر های تجارتی  از قبیل تورخم- اسلام قلعه- حیرتان- سپین بولدک- و امثال آن  در جابجا شدن نفوس رول برجسته یی دارند .


و در سرزمین های هموار و اقلیم مناسب تمایل بود باش انسان ها زیاد تر میباشد.About the author

roqiaakbary

Roqia Akbary lives in Herat Afghanistan. She is student at Ali Sher Nawaie High School in 11th Class, she was born in jule 1997.She likes football and basketball, her favorite subject is English and Computer and favorite color is blue. She likes writing blogs in Film Annex.

Subscribe 0
160