رنسانس و تقاطع بشر دوستی- رسانه جمعی و دیجیتالی- تفکر هدفمند

Posted on at

This post is also available in:

من در شهر فلورانس ایتالیا به دنیا آمدم, در یک شهر باور نکردنی که معروف به مشعل رنسانس است.پدر بزرگ من ادواردو مریجی در سال 1977 فوت کرد و مادر کلان من  استامورا جیانونی بیوه شد.او زمان زیادی را با من و برادرم سپری کرد.من درباره او هر روز فکر میکنم.

مادر کلانم استامورا شور و شعف خاصی را درباره تاریخ فلورانس دارد و نیز احترام زیادی به خانواده مدیسی دارد.مادر کلان من ساعتها درباره تاریخ خانواده مدیسی با ما صحبت میکرد و ما را به نقاط تاریخی و باستانی از تاریخ خانواده مدیسی و رنسانس ایتالیا میبرد.


 

کت اسلحه خانواده میدسی


من شما را به 10 دقیقه مطالعه درباره خانواده میدسی در صفحه ویکیپدیا دعوت میکنم, یک خانواده تاجر و سیاست مدار که به عنوان خانواده سلطنتی به رسمیت شناخته شدند.تاریخ آن برمیگردد به اواخر قرن 14 که توسط کاسیمو دی مدیسی بنیان گذاری شد.این خانواده در اصل ازحوالی منطقه توسکان میباشند.آنها بانک مدیسی را احداث کردند و در قرن 15 تبدیل شدند به بزرگترین بانک در اروپا, با داشتن قدرت بالایی در فلورانس.آنها در عوض مونارک وضعیت شهروندان را حفظ میکردند.در چهار بار پاپ انتخاب شده از فامیل مدیسی میباشد.آنها توجه زیادی به هنر داشتند چیزی که ما در ایتالیا Mecenatismo مینامیم.

میراث فامیل میدسی هنری است که تمام جهان را تغییر داده.این امر به امروز بر میگردد که میلیونها نفر از رنسانس زیباس ایتالیا لذت میبرند.میکل آنژ تصویر سیستین چپل را در سال 1534 رسامی کرد.هدف خانواده مدیسی این نبود که به شهرت در بین میلیونها نفر برسند بلکه خواهان این بودند تا چشمان را به سوی قدرت چند دوست نزدیک خانواده و واتیکان باز کنند.بعد تر تکنالوژی و دموکراسی در سرتاسر پخش شد و میلیارد ها نفر را اجازه داد تا از زیبایی این هنر بهره مند شوند, مانند رسامی میکل آنژ که میتوانید در لینک زیر مشاهده کنید.

امروز رسانه جمعی و دیجیتالی این سهولت را به ما به بار آورده تا وب را باز کنیم, عکسها را برچسب کنیم, به روی مقالات و مطالب نظر دهبم, کپی و خیلی کار های دیگر را انجام دهیم.امروزه میکل آنژ به ما نزدیکتر است حتی اگر در قرن 15 زندگی میکردیم.رسانه جمعی و تفکر هدفمند ابزاری هستند تا به رنسانس بشر دوستی برسیم.اسکات جکسون رئیس گلوبال امپکت به این نکته اشاره میکند که ما چهارراهی بشر دوستی هستیم.

 

 

تکنالوژی جدید درهای جدید را به سمت فرصت ها برای بشر دوستی جهانی باز میکند.ما در ابتدا دررنسانس افغانستان و آسیای مرکزی و جنوبی هستیم.واقعا مشاهده این پشرفت در آینده بسیار خوشایند است.

معنویات را دریابید:

 

 

تمامی اینها من را به معنویات سوق میدهند, خانم رویا محبوب به عنوان ذات رنسانس زنان میباشد,دیدبانی در تکنالوژی , هنر و رسانه.او جشمان من را به سمت توانایی های افغانستان باز کرد.

 

 About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160