گزارش هفته وار لیسه میرمن حیاتی

Posted on at


امتحانات چهارنیم ماهه این مکتب هم مانند مکاتب ولایت هرات به اتمام رسید. با سپری نمودن امتحانات درماه مبارک رمضان اگرچه مشکل بود اما باز هم به بهترین وجه سپری شد. در چند روز گذشته به دلیل امتحانات شاگردان  کمتر به فعالیت های صنف کامپیوتر رسیدگی کرده بودند . اما روز سه شنبه بعد از سپری شدن امتحانات بعد ازمدت نه چندان طولانی صنف انترنیت بصورت کامل شروع به فعالیت نمودد .آنها بعضی برنامه های جدید را مانند ای تی, بعضی موضوعات بنیادی کامپیوتر را آموختند و با (سخت افزار و نرم افزار) کامپیوتر و سیستم عامل(انواع سیتم عامل باز و بسته ) و انواع سیستم عامل ازقبیل ویندوز, اوبانتو و مک آشنای پیدا کردند. وبا یک تعداد از شبکه های اجتماعی آشنا شدند و در این هفته شاگردان مشکلات خود را حل کردند.
About the author

MirmanHayatiHighSchool

Mirman Hayati High School is one of the historical schools of Herat, Afghanistan. It was established in 1340 (1961). This school is located in the center of Herat city, on Shahid Mirwais 28 Street. It has 1,810 students in two shifts and 50 teachers. This school was first reconstructed by…

Subscribe 0
160