(سیری بر تکنالوژی روز)

Posted on at


امروزه جهان با تکنالوژی های مدرن هم عصر است. پیشرفت تکنالوژی باعث بوجود آمدن سهولت و آسایش برای موجودات زنده در کره حیاتی(زمین) شده است .


خوشبختانه خلاقیت و ابتکارات روزافزون انسانها سبب تکامل و پیشرفت چشم گیر تکنالوژی در جهان گردیده است . انسانها از زمین به فضا دست یافته اند و تحقیقات خود را روی موجدات فضایی انجام میدهند، چنانچه اولین کیهان نورد آمریکایی به نام آرم استرانگ در اپولو(11) به فضا دست یافت و در مهتاب پیاده شد،او به این ایده بود که مهتاب قمریست که سطح خارجی آن از ذرات خورد خاکی پوشانیده شده و فاقد علف و گیاه ، آب و اکسیجن است همچنان اختلاف درجه حرارت در شب و روز در آن و کم بودن قوه ی جاذبه مهتاب نسبت به زمین باعث شده که حیات موجودات زنده درآنجا محیا نگردد.


باید یادآور شویم که تکنالوژی  روز نه تنها شامل فعالیت انسانها در فضا میباشد بلکه تمام وسایلی که درروی زمین استفاده میکنند از ابتدایی ترین شکل به عالیترین شکل و به بهترین کیفیت  تبدیل میکنند علاوه براینها ساخت و ساز رباط های گوناگون که هر کدام کار خارق العاده جداگانه را اجراء میکنند،ماشینهای ساده و مغلق، انواع وسایل صوتی وتصویری وغیره ...از جمله ی تکنالوژی روز  بشمار میروند...About the author

saranikzad

Student at Mahjubaherawi High School.
Interested to writing topics ,study knowledge books .

Subscribe 0
160