تیم فوتبال استقلال کابل

Posted on at


تیم فوتبال استقلال بهترین تیم در سطح کابل میباشد چون یگانه تیمی است که تا به حال مقام اول را در کابل داشته است و همچنان تیم فوتبال بانوان استقلال با کمک مالی شرکت فیلم انکس در سال 1392 تاسیس شد و یگانه تیم است که داری اسپانسر خوب میباشد  که برای ما میدان وسیع, وسایل ترنسپورتی بهترین ترنیر ها را مهیا کرده است و ما راضی هستیم از خانم رویا محبوب, استاد ابراهیم محبوب و از شرکت های فلم انکس و ومن انکس که تیم فوتبال بانوان استقلال را اسپانسر کرده است .  و ما هم کوشش بسیار زیاد میکنم که مانند تیم ذکور استقلال همیشه مقام اول را در سطح کابل بدست بیاوریم   About the author

frishtashaikhmirigmailcom

من فرشته هستم بازیکن فوتبال در تیم بانوان استقلال می باشم

Subscribe 0
160