راهکارهای تقویت اعتماد به نفس که باعث رشد جوانان در جامعه میشود

Posted on at


معنویت و ارزش های اخلاقی و دینی را در نوجوانان خود پرورش دهید و به او بیاموزید توکل و امید به خداوند را عامل موفقیت و پیروزی و در کارها تنها به او ایمان و امید داشته باشد.


از آنچه که فرزندان تان دارند از خصوصیات خوب جسمی و روانی از توانایی ها و شایستگی های او به هر حد و اندازه که هست خوشحال و راضی باشید و آن را موهبتی برای خود بدانید و افتخار کنید اگر استعداد فرزند شما در حد 20 است خوشحال باشید و در عین حال به خواهید بیشتر تلاش کند.از توهین و تحقیر و تمسخر به خصوص در میان جمع حتی نزد خواهر و برادر خودداری کنید .تحقیر اعتماد به نفس را ضعیف کرده و شخص احساس ذلت و خفت میکند اگر نوجوان شما عیب و نقصی دارد و یا مرتکب خلافی شده آن را به رخ او نکشیده و به او کمک کنید تا آن را رفع کند.


نوجوان خود را با یکدیگر مقایسه نکنید چون هر فردی ویژگی های خاصی دارد بلکه مطابق با توانایی ها و قابلیت های آن ها برخورد کنید.


از فرهنگ و ادبیات خود واژه های چون؛ نمی توانم، نمی شود، امکان ندارد را حذف کنید وبه خواست و هدف خود مثبت بیندیشید و تایمان داشته باشید که با تلاش و پشتکار و ایمان به خدا(ج) به همه کارها دست یافتنی میشود.


مسئولیت پزیری اعتماد به نفس و خود باوری را افزایش میدهد وبه نوجوان خود مطابق با توان او مسئولیت بدهید و خود در انجام آن او را یاری کنید.


با احترام برخورد کنید، به نوجوان خود به چشم فردی که نقاط مثبت زیادی دارد نگاه کنید نقاط ضعف او رانادیده بگیرید و احساس غرور او را در وجودش تقویت کنید.


نوجوان خود را به خاطر موفقیت های او مثلآ به خاطر نمره 20 و یا ربته اول کنکور و یا ورزش تشویق و تحسین نکنید بلکه از این جهت که او فرد لایق و توانمندی است مورد تحسین قرار دهید.در تصمیم گیری فردی مانند لباس پوشیدن، خرید، انتخابات؛ نوجوان را آزاد بگذارید تا او برای تصمیم گیری های دراز مدت و مهم چون انتخابات، همسر،شغل و ..... آماده گردد.


زندگی نامه افراد موفق و نوابغ را بخوانید برای نوجوان خود سرگذشت افرادی چون گالیله ، ادیسون و .... را که با اراده و اعتماد به نفس و توکل به موفقیت و پیروزی رسیدند را بخوانید همچنین آن ها را با قهرمانان فرهنگ و ادبیات جامعه خود آشنا کنید . تا آن ها از طریق همانند سازی و تبعیت از آن ها به آرزوها و آمال خود دست یابند.


این شیوه ها کمک می کند که نوجوان احساسات خودرا کنترول کند و بلند پروازی و کوچک بینی را کنار بگذارد و باعث رشد خود و نوجوان در جامعه میشود.
About the author

AzimiSomaya

I was born in Herat, Afghanistan.

Subscribe 0
160