نوی سبک د فلم د اجتماعی رسانی سره او دیجیتالی خپرول.

Posted on at

This post is also available in:

څو کارگردان د خپلی دیدگاهو  اشتراک گذاری سره د فلم جوړول او دهغو راتلونکه په تیره هفته کی په خبرو باندی یی واچوله. دا خبری د استیون سودربرگ”Soderbergh” سره پیل شوی د نن ورځی حالت کی "سینما د فلم جوړونکو کارگاهو فشار تر لاندی". خبر د جور جز لوکاس او استیون اسپلبرگ ”Georges Lucas and Steven Spielberg”  پیشبینی سره  د سینما اقوالو سره او د هغو تبدلیدل د یو آنلاینه قالب تر لاندی پیل یی پیدا کړو. په دغه هفته کی لوبغاړی او کارگردان ښاغلی متیو موداین ”Mattiw Modine” د لنډ فلم سره او مصاحبه چی د هغو نه می ونیوله په انکس فلم کی ارائه کړه. د نړی غټو سینما لوبغاړو او کارگردانانو علاقه د سینما کرایش لپاره د دیجیتالی فلم خپرولو  ته یی ډیر ښه دلگرمی زموږ تارنمای ته ده.

دا په دغه معنا دی چی د تیاترو تکتو خرځول د کاهش په لور دی, اما اجتماعی رسانی دا کاهش به د فلم جوړونکو کارگاهو لپاره جبران آور وی. دا هم یو مثال د ښه نمونه نه د مجازی بازار او اجتماعی رسانه موفقیت فلمو ته دی. دلته  (by Allmand Law)

په پورته یادونه کی نوی فلم جوړونکی نسل ته چی آنلاینه فلم خپرول او فلم پرمختک د اجتماعی رسانو نه منلی یی دی او هم د فلمو آخرو فهرست ته یی کتنه واچوی. ژوند د یو چا سره ” Living with someone” د مارک کاکزوسکی ” Mark Kuczewski” اثر, مورفیس فلم ” Morpheus” د لیسا استاک ”Lisa Stock” اثر, پیمان فلم The Pact” د جاستن ویار ” Justin Viar” اثر, او یا هم دریاجه فلم “ Vent” د ایرک وان چایک ” Erick Van Schaaik”  اثر.

دغه نوی فلم سبک په اړه څه فکر کوی؟ د راتلونکی فلم جایگاه چیرته یی وینی؟ د خبرو لپاره په تویتر کی په لاندی نښی سره یو ځای شی. #FilmAnnex #FutureOfFilm #FilmPromotion

- JenniferAbout the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160