تقدیم به تمام کسانی که دلتنگی هایشان را تنهایی های شان پاسخ می هد .

Posted on at


توجه :   این فقط برای یک نفر نوشته شده که دیگر نیست و شاید دیگر نباشد و شاید این داستان برای شما هم تکرار شده  باشد


یادمان باشد که روزگار سخت است و بی رحم .


دلتنگی های ما پاسخ به دوست داشتن هایی است که از طرف عشق مان ( یا هر کس دیگری که برایمان عزیز هست  ) بی پاسخ مانده 


دلتنگی های ما پاسخ به بی مهری هایی است که عزیز ترین کس مان این بی مهری ها را به ما تقدیم می کند .


دلتنگی ها ما پاسخ به ناگفته های مان است که در درون ما جمع شده است که تقدیم کنیم به عزیز ترین کس مان اما و نیست و بدتر از آن اینکه  ممکن است که دیگر هرگز نباشددل هنوز دیوانه است


پیمانهایی بود در گذشته اما دیگر نیست


لبخند هایی بود و شیرینی های خاطراتش اما او نیست و خاطراتش مانده


لحظه هایی بود بسیار شیرین که هنوز مانده بر جا


حرف های نگفته ی بسیاریست اما دیگر تو نیستی


دلتنگم و دلتنگ و  تنها چیزی که مانده، تنهایست و دلتنگی


نمی خواهم بگویم کاش بودی


چون واقعیت این است که دیگر نیستی


چون زمانی که باشی دراصل بودنت با نبودنت هم معناست


زمانی کنارم باشی در اصل جای دیگری هستی پس همان بهتر که نیستی


درد نبودنت را می توان تحمل کرد


اما درد این که باشی اما سرد و بی مهر هرگز


بودنت را می خواهم اما خالصانه


بودنت را می خواهم اما عاشقانه


اما ...............


و دیگر گذشت و همچنان می گذرد و ما ماندیم و دلی پر از ناگفته ها و تنهایی ها ...............About the author

160