نخبه گان خلاق تقدیم می کند : آموزش تحول فردی و موفقیت به صورت آن لاین

Posted on at


تقدیم به تمامی دوستانی که تصمیم به تغیر در زندگی خود دارند و میخواهند پله به پله به اهداف کوچک و بزرگ خود دست پیدا کنند .


دوره ی آلاین تحول فردی و موفقیت


دوستانی که علاقمند هستند در این دوره شرکت کنند می توانند نام و تخلص ( نام خانوادگی ) و ایمیل شان را بگذارند .ایمیل فقط به این دلیل نیاز است که جزوه ها  و سایر اطلاعات دیگر مرتبط با دوره را برایشان بفرستمتحول فردی و موفقیت Personal change & success
تعریف تحول فردی
پدیده ی تحول یا تغییر فردی ( change ) فرآیندی است که فرد را از موقعیتی که قرار دارد و از آن راضی نیست به جایی که مطلوب و مورد علاقه ی اوست می برد .
تعریف موفقیت :
موفقیت راهیست که همیشه در حال ساخت می باشد و این راه ما را به سوی رشد و پیشرفت هدایت می کند و نقطه ی پایان ندارد .
تغییر شخصی مستلزم رها كردن امور و دلبستگی هایی است كه اكنون دیگر مناسب نیستند. این رها کردن ، بخش دردناك فرآیند تغییر
ست ؛ ولی اگر به موقع و درست انجام شود ، نتیجه ای عالی و کاملا رضایت بخش را به همراه دارد . به همین خاطر همه تغییرات را دوست دارند، و در عین حال از آن می ترسند
در فرایند تغییر و تحول، همواره عادتها، انگاره ها، موقعیتهـــــا و به طوركل داشته هایی را رها می كنیم تــــــــا به دستاوردهایی بهتر و ارضا كننده تر برسیم. فرایند تغییر با حس كردن وضعیتی نامنـــــاسب و ناراحت كننده آغاز می شود. در این حال معمولاً انسان وضعیت مطلوب را در ذهن خویش تصور می كند و اراده خود را در رسیدن به آن قرار می دهد. هیچ تغییری بدون اقدام میسر نیست، لذا مرحله بعدی تغییر، تلاش عملی است كه اگر با موفقیت صورت گیرد، تغییر شخصی به انجام رسیده است.
مباحثی که در دوره ی تحول فردی و موفقیت می خوانید :
1. پدیده ی تحول ، موانع و چالش های پیش رو.
2. پارادایم
3. تیپ های شخصیتی .
4. خلاقیت
5. شناخت فردی و نارضایتی هایمان از خودمان .
6. تفکر سیستمی و مدل های ذهنی.
7. خصوصیات منفی ، کنترل و متوقف کردن آن .
8. پرورش خصوصیات مثبت و کلیدی .
9. شناخت و توسعه ی توانمندی های فردی .
10. مدیریت دارایی های ذهنی
11. خود بازسازی و روند موفقیت
EQ & IQ 12.هوش هیجانی و هوش منطقی یا ریاضی
13. تعهد فردی و برنامه ی موفقیتAbout the author

160