هیلاری کلینتون و توانمند سازی بانوان افغان همراه با اقتصاد بی خطر و پولسازی با موبایل

Posted on at

This post is also available in:

دیروز من یک مقاله درباره هیلاری کلینتون در روزنامه دیلی بیست خواندم: "کمک کردن به بانوان فقط یک کار جالب نیست".محروم ساختن بانوان از حقوقشان در کشورهایی رخ میدهد که در بی نظمی اقتصادی و سیاسی قرار دارند.

رشد سرسام آور, کاربرد و تاثیر تکنالوژی اخیر, بویژه بنیادهای شبکه های اجتماعی, نقش زندگی را تغییر داده است.

هر خبر و رویدادی از طریق انترنت پخش میشود و مردم چهان در ظرف چند ثانیه از همه چیز آگاه میشوند.

 

هیلاری کلینتون عوامل تاثیر گذار در زندگی زنان و دختران سرتاسر جهان را ذکر نمود و مهم ترین آنها امنیت و مشکلات اقتصادی میباشد.

امنیت یک وابستگی بزرگ در افغانستان میباشد مخصوصا برای بانوانی که میخواهند در بیرون از خانه به ادامه تحصیل و کار بپردازند.من فکر میکنم رابطه تنگاتنگی بین امنیت و اقتصاد میباشد طوریکه روند تولید, توزیع و مراحل انکشاف در یک جامعه به این مرحله از امنیت بستگی دارد.

حمایت از اقتصاد و خود کفایی ملی نیاز به امنیت قوی دارد که میتوان این را به دوره ای از امنیت اقتصادی ربط داد.

زمانی که شما یک اقتصاد بی خطر مهیا میکنید شما نیتوانید جامعه تان را از فساد که یک معضل برای کشورهای رو به انکشاف به حساب میاید جلوگیری کنید مخصوصا افغانستان طوریکه ماریا اونیل, مدیر ابتکارات USAID, در ویدیو اخیر خویش همراه با فیلم انکس بیان میدارد که بیشتر کشورهای رو به انکشاف از فساد صدمه دیده اند.اگر مردم فرصتهای برابر موفقیت,دست و پا کردن تجارت و اجرای مفکوره ها را بدست آورند میتوانند که چانس پیشرفت بیشتری را کمایی کنند.

 

در سمتی دیگر, در لابه لای بحث اقتصادی چه چیز برای توانمند سازی بانوان در افغانستان مهم است؟تا اینکه یک وضعیت اقتصادی ثابتی را در جاییکه بتوانند استقلال مالی بیشتری داشته باشند برای خود مهیا سازند.

یکی از ساده ترین و قابل اعتماد ترین راه ها استفاده از پولسازی با موبایل است.بیش از 80% مردم افغانستان به موبایل دسترسی دارند.در مصاحبه اخیر من همراه با پریوا جیسینگانی, رئیس راه حل موبایل در USAID, توضیح میدهد که چگونه خدمات مالی میتواند زنان را در کشورهای رو به انکشاف توانمند سازد.او باور دارد که زنان باید از لحاظ مالی مستقل باشند تا اینکه مزیتی از فرصتهای زندگی نصیب شان گردد.

 About the author

favad

favad forough was born in 1 june 1992 from Herat- Afghanistan.is the Vice President of Imperial Services & Consultancy Company. he is graduated from Economics in Herat University.

Subscribe 0
160